20. mai 2024

Be for Norges myndigheter

De ble insatt for å tjene folket. Dette er deres mandat. Når en blir valgt inn av folket, så er det fordi tilstrekkelig mange har gitt sin stemme i tillit til at mennesker vil holde sine ord og gjøre det de er satt til. Dette er viktig uansett hvor det skjer, men på områder hvor makt forvaltes får det store konsekvenser dersom det ikke forvaltes rett.

Vi ble alle skapt for å leve under Guds vern og herredømme. Synd har åpnet dørene for at åndskrefter som står Gud i mot har adgang til å påvirke mennesker. I himmelrommet skjer det mye vi ikke kan se, men en ting er klart. Disse åndskreftene søker å få oss under sin lære og dermed sin makt.

Utøvelse av makt fordrer enorm karakterstyrke, og de fleste klarer ikke å bestå prøven, men faller på et eller annet tidspunkt for fristelsen å misbruke den. Guds hensikt var aldri at vi skulle ha konger, presidenter og statsministre som var i besittelse av enorm makt til å bestemme over folket. Han advarte blant annet mot dette gjennom Samuel da Israel ville ha en konge slik folkene rundt dem hadde. Guds rike handler om å tjene, ikke å herske. Det er dette vi er skapt for.

Dermed blir det klart at mennesker som stiger inn i posisjoner hvor en får makt over andre er sårbare. Veldig sårbare. Det vanlige virker å være at de sakte men sikkert glir inn i større behov for makt for å «utøve» sin rolle. Dermed får man tendensen til å gjøre slaver av folk.

Det vi må gjøre er å stå i forbønn for disse menneskene, slik at Guds vilje får råde, ikke løgner og åndelig mørke. Det er menigheten som bestemmer hva som skal slippe til i en nasjon og ikke. Vi har autoritet til å binde og løse, åpne og stenge. Når vi stiger ut av vårt mandat faller også nasjonen.

Stå dermed i forbønn for de som regjerer over deg. De er satt til å gjøre det gode, men når ingen står i gapet for dem, må vi forvente at andre makter får adgang til hjerte og sinn.

Sett dem på lista di og be for dem, både mennesker i regering, storting og i byråkrati, etater, departement og underliggende institusjoner. Løft også opp de lokale myndighetene, hvor samme dynamikk råder.