20. mai 2024

Generasjon Alfa – en tilfeldighet?

Fra ulike steder blir vi matet med tanker og trender som former oss. Ja, kildene er vel egentlig ganske mange. Kanskje uten særlig refleksjon har vi også godtatt merkelappene som er satt på ulike generasjoner. Amerikanske Pew Research Center er med på å forme slike overordnede paradigmer. De har ulike faktorer som brukes for å definere en generasjon. Mye av dette handler om holdninger og perspektiv på tilværelsen, ikke bare tidsepoken de er født i. Omtrent slik defineres de siste generasjonene:

Den tause generasjonen: Født 1928-1945
Baby boomers: Født 1946-1964
Generasjon X: Født 1965-1980
Milleniumsgenerasjonen: Født 1981-1996
Generasjon Z: Født 1997-2012

Det engelske alfabetet går bare til z, så da må man finne på noe nytt. Det sies at Mark McCrindle hos McCrindle Research i Australia står bak termen Generasjon Alfa. Det vi kanskje tenker er at da går man tilbake til begynnelsen, men da legger vi ikke merke til at en går fra det latinske alfabetet til det greske. Det handler altså om en tilbakestilling, men likefullt fremgang.

Generasjon Alfa er mennesker født tidlig på 2010-tallet og estimert frem til 2025. Det er en generasjon som er badet i helt nye paradigmer og måter å tenke og operere på. Mulighetene er nye og utfordringene like så.

Kan vi ane det profetiske i denne benevnelsen? I det store bildet har den evige Gud føringen. Han er historiens store forfatter. Vi kjenner til både sabbatsår og jubelår. Vi kjenner til nasjoners vekst, fall og gjenfødelse. I dag ser både troende og ikke-troende tegnene på kollaps mange steder i verden. Nasjoner er i ruiner.

Det er kamp for sjelene. Hvilken fortelling skal seire? Og hvem er der for å forkynne det evige håpet? Dersom vi nå står med en alfa-generasjon i våre hender, hvor Gud også har satt seg fore å bygge på nytt, hva gjør vi? Er vi klare til å følge Guds ånd og gi dem det de trenger?

La dem ikke fødes og stjeles bort fra Guds hensikt. Dette er vår vakt!