15. juni 2024

Mitt hus er et bønnens hus

Gud sier at hans folk er satt til å sette ham først. Dette er det største og viktigste. Mange tenker at Gud er grådig etter vår oppmerksomhet, nesten som den mest selvopptatte og egoistiske i hele vår eksistens. For den som kjenner Gud er dette så langt fra sannheten som det kan komme. I sitt vesen er Gud kjærlighet. Kjærligheten søker alltid det beste for alle. Der kommer visdommen inn, fordi kjærlighetens uttrykk må være gode.

Gud er i sitt vesen andre-sentrert. Han tenker det beste for alle. Han er ikke oppslukt i seg selv. Grunnen til at han sier vi skal elske og tilbe ham før alt annet, er at da blir vi satt fri til å gjøre det samme. Det selvopptatte er farlig, mens den som har frihet til å elske og se andre kan fungere i fellesskap.

Vi er kalt til å be, fordi den viktigste kampen skjer i den sfære av skaperverket hvor vi trenger Guds kraft, nemlig åndsrommet. Kampen er ikke mot kjøtt eller blod, men mot makter og myndigheter, verdens herskere i dette mørket, og ondskapens åndehær.

Når vi ser oss selv som kalt ut av dette mørket og inn i lyset, er vår rolle som ekklesia å være Guds agent for å se hans Rike innta jorden. Jesus sa at all makt i himmel og på jord er gitt ham. I frelsen får vi innta en plass som forvaltere av makt og autoritet. I Guds rike handler det om å ha makt under kontroll, ikke å bruke makt til kontroll.

Vi skal dermed bruke vår åndelige autoritet til å utbre Guds rike. Våre bønner, vår lovsang, våre proklamasjoner og våre steg i tro, gjør et usynlig arbeide som bærer synlige frukter. Ekklesia er Kristi legeme, en forandringsagent på jorden. Samfunnsuttrykkene er de som strømmer ut av forståelsen av hvem Gud er og hvem vi er. Dermed er vi satt til å regjere sammen med Gud over hele samfunnet. Når du ber og proklamerer, så gjør det med Gudgitt autoritet, for å se Guds rike komme.

Be for og proklamer Guds rike inn i familie, skole, kirke, media, kultur, forvaltning og myndighet. Gud er den sanne myndighet over alle nasjoner. Du er hans representant og dine bønner og proklamasjoner er viktige. Vi er kalt til å gjøre disipler av alle nasjoner og Jesus lærte oss å be at Guds rike skal komme og hans vilje skje på jorden som i himmelen.

Selv om du kjenner på spenning, polarisering og mørke, så har du en identitet et sted hvor der er fred, glede, rettferdighet, kraft, kjærlighet, visdom og alt annet som Gud har lovet sitt folk. Gi næring til dette Guds rikes realitet, så vil det manifesteres i åndsrommet der Gud leder deg. Ditt kall er viktig, uansett hva Gud legger deg på hjertet. Det er hellig for ham og der kan du gi glede til Gud.

La oss være Kristi legeme i hele samfunnet. Be bønner med en himmelsk autoriet og underlegg mørke og vondskap denne autoriteten. Kristus i oss er håpet om herlighet!