21. april 2024

Nøkler i hendene

Har du noen gang tygget på disse ordene som Jesus sa til Peter? «Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» (Mt 16:19)

Fra det Jesus sier noe senere (Mt 18:18) kan vi slutte at han taler om sine etterfølgere, ikke bare til Peter. Det er altså ord vi må ta til oss.

Nøkler kan forløse ufattelig potensiale. Uten dem er vi hjelpeløse. Med dem er mulighetene uante.

Jesus sier i essens at vi har full adgang til himlenes rike. Han sier også at det er oss han har gitt nøklene til. Det vil si at vi selv blir som nøkler til å forløse Guds hensikt. Når vi da ber «La din vilje skje», så er vi deltakere, ja vi har virkelig del i å forløse Guds vilje på jorden.

Når vi er gitt nøkler gjør det oss avhengige av å høre hva Guds Ånd sier. Hva skal vi åpne opp og hva skal vi lukke igjen? Det forventes samfunn med Gud, samtidig må vi også vokse i forståelsen av hans vilje (Rom 12:2).

Jesus ville ikke gitt nøkler til noen som ikke trengte dem. Er vi bevisst denne rollen vi har fått til å åpne og stenge? Hvor bruker vi vår Gudgitte myndighet?

La oss være våkne og forvalte vår rolle som åndelige dørvoktere. Det trengs i denne tiden!