21. april 2024

Vil vi ha en syntetisk verden?

Mørkets mål finner vi klart og tydelig formulert. Det er ikke noen skjult agenda. «Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge» leser vi i Johannes 10:10. Det er altså noe destruktivt vi snakker om.

Hvis vi ikke får tydelig definert hva Gud skapte, hva hensikten er og hvordan vi forholder oss til det, er det ganske så lett for tyven å stjele. Vårt fokus må dermed være på å komme inn i hele Guds fylde. Den beste tyveriforsikringen er å holde seg til kilden.

Som loven er et omriss av det virkelige, skjønner vi også at det er åndelig klarsyn som gjør oss i stand til å se skaperverket fra himmelens perspektiv. Vi må dermed øve oss til å se absolutt alt fra dette høyere ståstedet. Da skjønner vi hvordan det skapte er satt sammen med hensikt. Da skjønner vi at mennesket er unikt. Da forstår vi hensikten med mann og kvinne, familie og alt det som hører til.

Når vi ser fra himmelens perspektiv blir også Guds gode hensikt klar. Der skjønner vi hva han har satt sammen, hva vi kan bruke til utvikling og hva som er ødeleggende. Jo, det er en prosess, men mulig er det.

Hva er en syntetisk verden? Jo det er når alt som Gud skapte blir dekonstruert, tatt fra hverandre og syntetisert, eller satt sammen på menneskers vis. Ødeleggelse heter det. Det handler om å løfte seg selv over Skaperen og si at vi vet bedre. Er det ikke nettopp løgnene som gjør vei for dette.

Evas grep rundt frukten på treet ble første steg inn i den syntetiske verden. Mennesket valgte sin egen vei. Det ble kunstig, en illusjon av noe som ikke var ekte.

Klarer vi å se det da? Til den grad vi har oppøvd våre åndelige øyne er det lett å skjelne godt fra ondt.

Mennesket har blitt dekonstruert og syntetisert. Løgnene har presentert en hel rekke nye versjoner.

Sosiale uttrykk med ekteskap og familie som primæruttrykk har blitt dekonstruert og gjenskapt i menneskers bilde.

Biologiske grunnsteiner har blitt dekonstruert. Genforskning ble fremmet i den hensikt å bruke det til det gode, men viser seg nå å bli brukt til mye ondskap.

Gud skapte planter og vekster som skulle være til mat. Genetisk modifiserte organismer skaper store helseutfordringer i dag. De selges likevel som forbedringer. Sa ikke Gud at det han gjorde var godt?

Dyrene Gud skapte blir nå erklært som et problem. De truer jorden. Flere steder i verden prøver man å få fjernet kjøtt fra kostholdet, ofte med syntetiske produkter som erstatning.

Innen finans og økonomi ser vi en besettelse etter å skape nye ting som bygger på gjeld og økonomisk fangenskap. Gud innsatte mekanismer for å frigjøre folk fra gjeld, mens verden jobber andre veien.

Over alt ser vi altså disse forsøkene på å stjele, myrde og ødelegge. Lever vi bare som kjødelige mennesker ser vi ikke engang når det skjer. Vi må fødes på ny og fornyes slik at vi vet hva Gud har skapt, hva som er godt og hva som er hensikten.

«Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap» leser vi i Hosea 4:6. Det er bare en grunn til at tyven fremdeles kan stjele, myrde og ødelegge. Vi er tomme på innsiden og vet ikke hva vi har i Kristus. For den som er våken er det gitt løfter om at han skal stå, selv på den onde dag. Fienden er stilt åpenlyst til skue. Fienden er avvæpnet!

La oss i alle ting vende oss til Herren og søke ham med iver! Det er mye skade på skaperverket, men hans løfte er at alt skal bli gjort nytt igjen.