20. mai 2024

Det liv jeg nå lever

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i legemet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.» (Gal 2:20)

Vi regner ofte liv i tid. Tid er muligheter. Hver dag har 24 timer. Hver uke har 168 av dem. «Kjøp den laglige tid» skriver Paulus (Kol 4:5) For den som er korsfestet med Kristus er man død og begravet for det syndige liv, og har blitt reist opp i en helt ny identitet. Dette er livet Gud alltid hadde i tankene.

Når vi er født på ny kan vi ikke igjen korsfeste Kristus og si at noen av ukens mange timer tilhører mørkets aktiviteter. Da er vi blant de hellige, intet unntatt. Slik er det å ha Jesus som Herre. Vi kan ikke lenger ta del i mørkets gjerninger.

For en prostituert vil dette ha en dramatisk konsekvens på alt. For en alkoholiker likeså. Mørkets gjerninger er mange og det fantastiske budskapet om en Frelser som setter fri fra synd er håpet vi kan proklamere. For Guds rike er ikke bare inne i oss. Alt henger sammen og våre gjerninger vil endres når vi fødes på ny. Herren kalte Israels folk til noe bedre og sa gjennom profeten Jeremia: «Bedre deres veier og deres gjerninger! Så vil jeg la dere bo på dette sted.» (Jer 7:3)

Når vi fødes på ny kan det ikke finnes områder hvor vi lukker våre øyne og tenker at her må vi bare være som verden. I det liv vi nå lever finnes det ikke noe som er hellig og noe som er verdslig, for vi er korsfestet og regnes blant de hellige.

Vekst er en prosess, men vi blir som rettferdighetens våpen å regne. Hva sier Paulus? «Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud.» (Ro 6:13)

Fordi den sanne troen også føder frem gjerninger er det innebygd reformasjon i det å fødes på ny. «Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» (Ro 12:2)

I det liv vi nå lever er den himmelske surdeig kraftigere. Da skal ikke lenger kulturen disippelgjøre oss, men vi skal disippelgjøre kulturen. Vi er del av denne bevegelsen som skal sylte alle verdens folkeslag i kjennskapen til den sanne Gud.

Korset er i sannhet veien til livet!