20. mai 2024

Kunstig intelligens slippes løs på alt

Historien forteller oss at det var en ussel liten skatt på te som utløste den amerikanske revolusjonen. Hvorfor det? Jo, disse nye borgerne av den nye verden mente at mennesket, eller individet har en ukrenkelig Gudgitt rett til sin egen eiendom, og at beskatning ikke kunne skje dersom man ikke var representert der hvor skattene ble forvaltet. Det gjaldt den britiske tronen. Det var altså tanken om at vi alle står ansvarlig overfor Gud for forvaltningen av våre liv som lå til bunn for denne løsrivelsen.

Har vi blitt prinsippløse i dag? Hvor dypt ligger disse grunnsannhetene om mennesket i ditt eget liv? Når det kultiveres sakte, blir vi ofte tilbøyelige til å gå på kompromiss med veldig mye. Her blir vi ofte fanget mellom det som oppfattes som greit og hva som er rett. Vi skal disippelgjøre nasjoner, samtidig som vi også er mennesker som legger ned våre rettigheter for å nå andre.

Er det likevel slik at vi har mistet selvrespekt når vi villig samtykker til det ene og det andre fordi vi har inntrykk av at vi får noe gratis tilbake? De færreste bryr seg med å lese gjennom avtalen de samtykker til.

Stadig flere bedrifter oppdaterer nå sine brukervilkår for å slippe maskinlæring til på informasjonen, altså det som kalles kunstig intelligens (KI). For de store teknologigigantene er data og informasjon mer verdt enn gull. Dette er det de lever for. Innhøsting av informasjon (Kunnskapens tre?) regnes som fremtiden. Derfor drives også dette tingenes internett fremover (IoT), hvor sensorer og innsamlede data mates inn i store KI systemer. Lovverk og regler strekkes og tøyes på alle områder. De aller fleste opplever det de får igjen som noe positivt.

Vanlig epost har i lang tid blitt lest av disse systemene. Nettsider kopieres i sin helhet inn i disse systemene for behandling. Målet er å slippe disse maskinene løst på all informasjon som finnes. Spørsmålet vi må stille oss da, er hvor grensene går. Rundt om i verden er det for tiden store rettssaker fordi folk mener teknologibedriftene tar seg til rette og stjeler privat informasjon de ikke har rett til.

Hva med sensitiv informasjon? Helse, økonomi, vandel, meninger, bilder, videoer, kontrakter, testamenter? Her har vi alle ulike meninger. Det som uansett er viktig er at vi er klar over hva som skjer og at vi tar ansvar for dette selv. I et profittmarked er det ikke alltid bibelsk etikk og moral som seirer. Virtuellrommet er i ferd med å bli en konkurrent til analogsamfunnet. Du og jeg må ta valg som er basert på Guds sannhet. Vi må også huske at dersom vi ønsker å bevare noe som er verdifullt, så er det ikke vi som skaper problemer når noen andre ønsker å flytte merkesteinen, altså grensene for hva som er greit. Dette skjer også på mange av samfunnets andre områder.

Det kan for mange virke overveldende, men det kan også være verdt å gjøre reflekterte valg. Hvor skal vi? Hva er viktig? Hvordan skal vi forstå Guds evige sannheter i vårt samfunn?

Ofte er det enklest å gå den veier samfunnet driver. Da slipper vi spenningen med å ta upopulære valg.