18. juli 2024

Reis bønneskjoldet

Bønn er mer enn samtale med Gud. Det er et strategisk våpen i åndskampen vi står i hver eneste dag. Som sønner og døtre av den evige Gud har vi fått myndighet til å stå. Nå kjemper vi for arven som tilhører Jesus, vår bror. I Salme 2:8 leser vi at han har bedt om både folkene og jordens ender.

Lenge har dørene stått åpne for mørkets løgner. Profetiske røster så dette mange tiår tilbake, men nå manifesteres det. Vi har ikke voktet vår arv. La oss omvende oss og rope ut til Gud. Skjoldet må reises over nasjonen. Vi må be med visjon og perspektiv fra himmelen. Våre bønner må være ledet av Ånden. Vi trenger skarpsyn. Vent på Herren og la ham åpenbare hvordan du skal be for Norge.

Som mange nasjoner i dag har rakettskjold som vern mot angrep, må vi også løfte bønneskjoldet. Løft det over eget liv, over familie, nabolag, byer, kommuner, fylker og nasjon. Vær konkret. Sikt godt. Vær utholdende.

Må Herren være oss nådig og føre oss tilbake til seg selv.