15. juni 2024

Har vi vasket hus uten å møblere?

Jesus talte strenge ord til harde og vantro sjeler som levde på hans tid. Han var langt fra imponert over deres harde hjerter og stive nakker. Hvordan står det til med oss?

«Når den urene ånden har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med denne onde slekt.» (Mt 21:43-45)

Jesus taler om en realitet hvor Gud ikke får ta bolig. Da blir det død og ødeleggelse.

Det finnes mange hus. Vi har vårt eget hus, eller liv, vi har våre familier, lokalsamfunn og nasjoner. Alle disse er hus som må møbleres. Hvorfor snakker Jesus om hus som står ledige? De har blitt feid og pyntet, men er ikke inntatt av noen. Dit kommer de onde åndene, ikke bare for å ta bolig, men forsterke den ondskapen som en gang ble vasket ut. I stedet for en ånd sier Jesus at åtte urene ånder flytter inn. Det er en eskalering. Det siste er verre enn det første.

Forut for alt dette har Jesus snakket om det som angår Guds herredømme, hvem som er vår kilde, det sanne lys og forståelse og lydighet mot Guds Ånd. Han konfronterte både deres avgudsdyrkelse og loviskhet. De var i mørket og ville oppleve det som verre var dersom de fortsatte slik.

Jesus legger grunnpremisset og så snakker han videre om møblering av huset. Hvordan er våre hus møblert? Møbler er definerte element i våre liv, familier, samfunn, osv. Det handler om veiene vi vandrer på, og at de virkelig har Gud som kilde.

Kroner vi i sannhet Gud som Herre, så vil følgene være at livets møbler beskrives av ham. Skriften er en fantastisk hjelp for oss. For alle livets områder finner vi visdom og åpenbaring.

Jesus var tydelig på at våre åndelige kilder bærer frukt i livet. Han la ikke noe mellom og sa at alternativet til Gud er åndskrefter som Satan og Be’lsebul. Ikke noen mellomvei. Man sitter ikke på gjerdet i åndsrommet. Passivitet er også et valg.

Det er på høy tid at vi får våre hus i orden. La Gud være byggherre. Da bygges det på fjell og på innsiden vil det se vakkert ut.