20. mai 2024

Lengter vi etter liv og kraft?

Det er alltid farlig å kalle det Jesus kom med som religion. Dette ordet knyttes raskt til former og det livløse, ja og det som vil ta oss bort fra Gud. For essensen i evangeliet om Guds rike er jo selve Faderen. Jesus kom for å gjøre vei tilbake til vårt opphav og gjøre samfunn mulig. Det er bare i Jesus Kristus vi kan se livets hensikt gjenopprettet. Og en Far, ja det er noe svært så relasjonelt noe. Dermed handler gjenopprettelsen om å stige inn i relasjoner, ikke former. Kjærligheten beskriver nettopp hvordan gode relasjoner regjeres. Det er innenfra og ut, evnen til å gjøre det gode til alle tider.

Midt i historiens mange berg og daler står Faderen der som en evig referanse. Vi har sett kulturer dras mot det mystiske, så det rasjonelle og tilbake til det mystiske. Det fokuseres på det materielle, men samtidig dras mange mot det åndelige. Midt i alt dette har vi tilgang til et ankerfeste som gir perspektiv for alle tider.

Et spørsmål vi stadig må ha i hodet er hvor vi lever våre liv. Jo, vi er i denne verden, men vi skal ikke være av den. Vi har vårt borgerskap i himmelen. I himmelen finnes der en kilde til liv som overgår alt vi kan forestille oss.

Har vi i overfloden blitt komfortable og tillatt denne verden å sløve vårt begjær etter Guds rikes manifestasjon? Jo, Paulus skriver om fred, glede og rettferdighet, (Ro 14:17) men det er jo så mye mer. Og dersom vår Gud er så mye større enn alt annet, ja da må denne forskjellen kunne bevitnes. Den samme Paulus skriver til korinterne: «For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.» (1 Kor 4:20)

Hvordan Guds kraft manifesteres, ja det vet vi ikke alltid. Men ett er sikkert, vi trenger å forvente mer. Vi må legge opp til å være avhengig av denne Guds kraft, ikke slå oss til ro med det som kan skje i menneskelig kraft. Og da er vi ute på vannet. Det går kanskje ikke alltid som planlagt. Det er heller ikke for at vi skal ha opplevelser, men for at vi desperat må gi plass til Gud iblant oss.

Å holde seg til det komfortable kan virke trygt, men det er ikke alltid det beste for oss. Hva med å be en bønn om å se mer av Gud? Der er det liv og noe verdt å leve for.