18. juli 2024

8 filter som kan farge sannheten

(Følgende er tatt fra Elijah List, Wanda Alger)

Gud leter ikke bare etter et folk med profeter, men et profetisk folk som kan skille tider og sesonger rett. Han leter etter en forent ekklesia, med et felles vitne, som kan oppfatte hans virke på jorden. Dersom vi skal komme til enighet i kampene som ligger foran oss og forstå himmelens strategi, må vi vokse i vår evne til å skille. Vi må gå gjennom våre egne ideologier og tankesett før vi kan forstå hva som skjer – og vite hvordan vi skal respondere.

  1. Fravær av Skriften

Før vi kan hevde å vite hva Gud tenker eller føler om noe, må vi være trygge på at vi har et godt bibelsk verdensbilde på plass.

  1. Forutsetninger

Vi tar alle med oss antagelser inn i en situasjon – tanker som vi aldri har tatt tid til å granske.

  1. Doktrinetradisjoner

Nye tider og nye kamper krever ofte nye våpen til å kjempe med. Noen av våre godtatte doktriner trenger oppdatering. «Politikk hører ikke til i kirken.» «Vi må alltid bøye oss for øvrigheten.» «Du elsker ikke dersom du ikke følger reglene.»

  1. Mangel på bekreftelse

Bekreftelse er et bibelsk prinsipp som sikrer oss mot falske beskyldninger og tanker. Spesielt når noe er svært kontroversielt bør vi forvente at ny åpenbaring bekreftes av minst to eller tre pålitelige vitner som en bekreftelse på himmelens godkjenning.

  1. Fryktens ånd

Engstelse og bekymring gjør oss blinde for sannheten. Frykt er ikke bare en negativ følelse – det er en demonisk ånd som lammer oss og hindrer oss fra å tro Gud.

  1. Nåde uten sannhet

Barmhjertighet overfor andre skal være et kjennetegn på den troende. Men nåde som fornekter sannhet, nekter å erkjenne ondskap og kommer til kort med tanke på Guds hensikt.

  1. Mangel på fornuft

I noen situasjoner trenger man bare å ta et steg tilbake og stille noen ganske elementære spørsmål for å skille rett i en sak. Når alt annet svikter, se på bevismengde og den manifesterte frukten som er like foran deg.

  1. Mangel på rådgivning

Dersom vi alle ser stykkevis, skulle vi ønsker å ha perspektivet fra andre for å kunne se det større bildet. Dette betyr ikke at vi går til noen vi vet kommer til å være enige med oss. Vi må være villige til å endre vår mening og lytte til de som har bevist at de kan skille rett over tid. Vi må lære å skille gudgitte råd fra folkeopinion.

Hele ordet på engelsk kan leses her: https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=27050