21. mai 2024

Vend om du som er på flukt!

Det er mange kristne i dag som er syltet i tanker som ikke kommer fra Skriften. Det preger deres liv og handlinger. Er vårt eneste kall å få sjeler frelst og bevare dem til Jesus kommer tilbake? Dette er ikke budskapet Jesus kom med. Han forkynte et evangelium (seiersbudskap) om at Guds rike skal komme, ja han ga til og med bevis på at det er her. Evangeliet setter Gud i sentrum, ikke mennesket, men nettopp derfor kalles vi inn i Fars hus igjen. Og scenen? Seiersbudskapet skal forkynnes til alle verdens folkeslag. Og ikke bare det, for noe av det siste Jesus gjorde var å sette i gang bevegelsen som skulle fylle jorden med Guds herlighet. Han ga sine etterfølgere befaling om å gjøre disipler av alle folkeslag. De skal syltes i forståelsen av hvem Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er. Det har konsekvenser på alt!

Jesaja og Daniel er klinkende klare. Det rike som Jesus førte med seg skal ikke noensinne opphøre. Det skal knuse alle andre riker og innta alt. Dette riket skal vokse som surdeigen, og innta hele deigen. Jesus skal sitte ved sin Fars høyre hånd til han får lagt alle makter under sine føtter. Dommen skal iverksettes, og menigheten er en nøkkel til å få det gjennomført. Vi skal ikke flykte herifra. Vi skal stå fast. Vi skal drive handel til Jesus kommer tilbake. Vi skal stå i bønn. Vi skal forkynne evangeliet om Guds rike, kongen som er rettmessig eier av hele skapningen.

Dom skal komme. Ild skal rense bort alt som ikke hører til. Alt skal bli nytt og vi må sikte den veien – men, den går ikke via en fluktrute. Budskapet handler om engasjement for å føre tilbake til Gud det som hører ham til. Vi er ikke alle enige om hvordan det skal set ut, men retningen er klar, og der må vi stå sammen. Gud skal gjenopprette det han skapte. Jesus må bo på hotell i himmelen inntil gjenopprettelsens tid. (Apg 3:19-21) For jorden gav Gud til menneskene. Abraham fikk det som løfte og Jesus gjentok det da han sa «Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.» (Mt 5:5)

Vi må vende om og engasjere oss. Samfunnets områder finnes fordi de uttrykker hvem Gud er. Vårt kall er å vandre på Guds veier og være lys og salt i alle samfunnsuttrykk. For Herren skal være konge over alt. Ikke noe kompromiss. Kampen mot mørket skal ikke tapes. Den er allerede vunnet. Hvis vi går rundt og tror at Satan fremdeles er denne verdens hersker når Jesus selv sa at han er kastet ut, så må vi omvende oss og tenke andre tanker.

Mørket har gjort sine krampetrekninger før, og kanskje mer en noensinne merkes det over alt. La derfor Skriften være din lærer. Hold fast i Guds ord og vær utholdende! Til disiplene sa Jesus at de skulle over sjøen, men nevnte ikke stormen som skulle komme. Vi skal også over på andre siden. Ha tro til Gud at han vil ta oss gjennom stormen. Vekk ham opp om nødvendig, men gi ikke opp på det som står skrevet! Minn Gud på det han har sagt. Det er for din egen skyld og som en proklamasjon til maktene som spreller.

Filmen The Patriot har en scene som illustrerer dette godt. På et tidspunkt da den britiske hæren ser ut til å skulle knuse de amerikanske soldatene, tar helten i filmen flagget og kaller til omvendelse. De trodde de hadde tapt, men kallet til å reise seg igjen ble til en inspirasjon som endte i seier. Vi kan ikke se på oss selv. Vi må se på Jesus, han som er troens opphavsmann. Det er Gud som har lovet seier, men da må vi vende oss til ham og stå fast i det.

La oss derfor omvende oss og løpe utholdende framover. Vi er ikke på flukt. Vi er kalt til å stå, fast! (Ef 6:13)