20. juli 2024

På vei gjennom sivsjøen

Verden hadde aldri sett noe lik det Egypt fikk erfare ved utfrielsen av Israels folk. Etter mer enn 400 år i tjeneste og slaveri var det tid for å gå mot det lovede landet. Gud viste seg som frelser. Da faraos hær kom etter dem var det tid for både utfrielse og dom. De som var kalt med Guds navn ble ledet videre, mens de som sto Guds hensikt imot kom under dom. Da de sto der foran sivsjøen, uten andre fluktruter, var det nok mange som også var desperate. Selv slaveriet i Egypt begynte allerede å smake bedre enn denne situasjonen.

Herren Gud ledet vei. De skulle dra gjennom sivsjøen, noe som krevde et overnaturlig inngrep. Da fikk de se Guds kraft nok en gang. Ferden på sjøens bunn var heller ikke fylt av fred, for like bak dem kom soldater som sto dem etter livet. De kom seg over, og vannet lukket seg, til dom over faraos hær.

En annen gruppe var i en lignende situasjon mange hundre år senere. Jesus sa til disiplene at de skulle dra over til den andre siden av sjøen. De hadde båt, men på vei blåste det opp til storm. Disiplene ble livredde og vekket Jesus. Han viste dem sin myndighet og stillet stormen. De fikk lære at Gud står over disse kreftene, som også kom under dom, mens disiplene opplevde frelse.

Har ikke vi også fått dette kallet til å dra over til den andre siden? Vi har hørt evangeliet om Guds rike forkynt. Vi ber La ditt rike komme. Vi har vårt borgerskap i himmelen. Vi er kalt ut av mørket og inn i lyset. I Jesus er vi en ny skapning. Jo, vi skal over!

Så må vi også være utholdende i vår tro. Vi kan ikke tenke at stormen er slutten. Vi kan ikke se på de veldige kreftene rundt oss og tenke at de skal seire. Stormen blir Guds dom over ondskap. La oss ikke komme under mørkets makt. For som Herrens ord ble forkynt gjennom profeten Mika, kan vi også løfte vårt blikk med frimodighet.

«For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud.» (Mika 4:1-3)