12. april 2024

Et negativt utsagn beviser ingenting

Et vitnesbyrd er noe kraftig. Ingen kan ta fra deg det du har erfart. Det forteller oss også at Gud aldri kan forbli en teori i våre sinn. Handler det bare om noe vi selv bekjenner, ja da kan det sannelig stjeles fra oss også. Tvil og vantro kommer raskt på banen dersom vi ikke har en reell erfaring av den levende Gud. For er vi virkelig født på ny, da er det Gud som har gjort noe i vårt indre. Og han har ikke bare vært på besøk, han har tatt bolig.

På samme måte som det vi erfarer preger oss, kan også det vi ikke erfarer legge føring for hva vi tror. For det er tro som ligger til grunn for det aller meste vi bekjenner oss til. Vi forblir begrensede mennesker og har ikke tilgang til all kunnskap, uansett hvor rasjonelle vi tenker vi er.

Vesten overstrømmes i dag av mye marxistisk tankegods, godt blandet med det postmoderne. Marxisme er i utgangspunktet ateistisk siden staten er den sentrale mekanismen i denne verdensanskuelsen. Mye av det postmoderne rant ut fra mennesker som Nietsche, som blant annet sa at Gud er død; det ego-sentriske liv. Vi er dermed omgitt av mennesker med et veldig skjørt livssyn fordi det er grunnet på svake argument. Man kan gjerne bygge sitt liv på løgner og fantasier, men det beviser ikke at noe annet ikke eksisterer. Å si at Gud ikke finnes er bare en hevdelse, ikke bevis for noe som helst. Man kan hevde usanne ting om det meste, men den dagen beviset dukker opp vil hevdelsen bli motsagt.

Det har blitt sagt om sann vitenskap at en hypotese alltid må kunne motbevises. Man må altså kunne granske seg fram til ny innsikt som også beviser at det gamle var ukorrekt. Å gjøre en erklæring om at Gud ikke finnes er ikke vitenskapelig eller rasjonelt. Det er et trosuttrykk. Fra et menneskelig synspunkt er ateisme like mye tro som andre religioner. Argumentet faller den dagen man får ny innsikt. Dette er det mange som har erfart.

Det vi har erfart må deles videre og utfordre troen til de vantro. Har vi erfart en god Gud må vitnesbyrdet gå fram. Hans kraft til frelse er alltid klar. Den som har erfart ham har et vitnesbyrd i enhver ‘rettssak’ hvor Guds eksistens skal bevises.

En filosofisk negativ beviser ingen ting, men en positiv bekreftelse gir bevis om en man virkelig kan tro på!