20. mai 2024

Be om oppvåkning!

Når tåken legger seg så smyger den seg inn til den dekker over alt og vi ikke ser noe lenger. Da mister vi perspektiv. Slik er det også i åndsrommet. Det er en del av skapningen. Ja, så nært er det at Skriften snakker om høvdingen over luftens makt (Ef 2:2). Dette er i henhold til den greske teksten den samme luften som vi puster inn. Så nært! Derfor trenger vi årvåkenhet.

Og den som har fått sin ånd vekket skulle også øve opp sin åndelige sans. Jesus advarte sine disipler mot falsk lære, for gjennom den får de samme kreftene tilbake sitt fotfeste. Eva ble lurt i Edens hage. Vi kan også bli lurt. Hvis vi ikke er i stand til å skille i ånden så vil vi se en sau der ulven kommer i fåreskinn. (Mt 7:15) Vi vil se en Guds budbringer der Satan har skapt seg om til en lysets engel. (2 Kor 11:14) Og hva sier Jesus? «Vokt dere!» (Mt 7:15) Det var jo nettopp oppdraget Adam fikk i begynnelsen.

Som det har blitt sagt så ofte: Den beste måten å gjenkjenne noe uekte på er å bruke tid med det som er ekte. Samfunnet invaderes av det uekte i dag. Trenden som forfører mange er å fornekte Guds lære.

Som Guds folk må vi vokte, oss selv, våre nærmeste og åndsrommet. Likegyldighet vil være å følge tidens strøm. Det er også et samtykke. Var det ikke Jesus som sa: «Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.» (Mt 12:30)

Bruk tid sammen med Jesus. Bruk tid i Skriften. Bruk tid til å la Ånden få undervise deg. Bruk tid til å øve dine åndelige sanser. Vi er i krig. Ta derfor på deg Guds fulle rustning (Ef 6).

David sier i den 110. salmen: «Hersk midt iblant dine fiender!» (v.2b) For selv om mørket er overveldende er vi kalt til å stå fast. Lyset skal skinne. Som et Guds barn har du myndighet som er gitt deg av Herren. Bruk den. Proklamer Skriften høyt og tydelig. (2 Tim 4:13) Tal ut himmelens standard der du bor. (Ef 3:10, 6:12) Erklær Guds hensikt med frimodighet.

Når slørene blir for mange ser heller ikke Guds folk at mørket har trengt seg på. Vi må be om oppvåkning, for oss selv først og så for menneskene rundt oss. Med oppvåkning kommer også omvendelse. Da ydmykes vi for at hjertet skal bli mykt og vi kan kjenne Guds hjerte. Nehemja så murene som var nedrevne og gikk i dyp forbønn. Daniel kjente Guds hjerte og gikk også i intens forbønn for sitt folk. Ser vi ikke klart selv så vil ikke våre hjerter beveges.

Nærmere Gud. Nærmere det hellige. Nærmere den evige hensikt. La ikke omstendigheter kaste deg rundt. Gud tar seg av sine.

Historien vitner om mennesker som sto i bønn før vekkelsen kom. Gud søker sjeler som vil samtykke med himmelen og be hans vilje ned på jord.

La oss stå sammen med historiens store forfatter og be om Guds rikes komme og sjelers frelse! Vi trenger lys!