12. april 2024

Forbønn for USA

Det er stort behov for mennesker som står i gapet for Guds hensikter i USA. Mange har lyttet til de falske profetene. Nasjonen har ennå ikke falt for kreftene som søker å ødelegge. De fleste mediekanalene har godtatt rapporten fra de falske profetene, men det jobbes på alle områder for å avdekke den dype korrupsjonen i valget som nettopp skjedde. Vær utholdende og be om at rettferdighet skal skje. Juridisk sett er valget ikke avgjort, selv om media mener noe annet. Dermed kan vi heller ikke si oss enig med noe som ikke er sant. Be om a sannhet skal lyse i nasjonen og at mørke og korrupsjon skal bli eksponert. Store rettssaker er i gang, nettopp for å få sannheten fram.

Be også om at sann helbredelse og forlikelse skal skje. La oss be om nåde over USA i disse dager. Vi skal også høste det vi sår den dag vi trenger det.