21. april 2024

Ved en profet førte Herren sitt folk

Profeten Hosea skriver disse viktige ordene. «Men ved en profet førte Herren Israel opp fra Egypt, og ved en profet voktet han det.» (Hos 12:14) Et folk som i flere hundre år hadde kultivert slavementalitet ble frigjort. De var mildt sagt syltet i det etter generasjoner med underkuelse. Likevel var det der, løftet fra Gud. De skulle settes fri og de skulle føres inn i sin arv.

Profetens rolle er å kalle mennesker og nasjoner tilbake til Guds hensikt, å etablere en referanse eller en loddesnor. De kaller til omvendelse og proklamerer Guds ord for tiden. Issakars sønner hadde en profetisk salvelse. De kjente tiden og visste hva som måtte gjøres. Så var det opp til folket å erkjenne dette og vandre i det.

Det ligger også en åpenbar strategi fra Guds fiende i dette. Kan han kvele den profetiske salvelsen, holdes mennesker også borte fra å kjenne Guds hensikt. Vi ser dette i 1. Kongebok hvor Akab tok Jesabel til ekte, tok etter henner skikker og gav seg til å dyrke Ba’al. (1 Kong 16:31) Jesabel hatet Guds profeter og utryddet dem. Denne forfølgelsen av det profetiske har sin opprinnelse i åndskrefter som står Gud i mot. Dessverre har dette også kommet inn blant Guds folk, og vi er ikke ivrige etter å ta tak i det profetiske budskapet for vår tid. Kan det være at vi er sløvet av babylons forførende vin og ikke ønsker å bli konfrontert med våre behagelige liv?

I dag har vi et desperat behov for å høre fra Himmelen. Vi trenger å kjenne tiden og å vite hva som må gjøres. Da Josva og Israels folk begynte veien til det lovede landet, ble det sagt at «dere har ikke vandret denne veien før.» Det var Herren selv som ville lede dem. Vi er i samme situasjon. Guds rike har kommet og vi skal innta vår arv i nasjonene. Nå har vi ikke vandret denne veien før, og trenger sårt Guds åpenbaring. Hvor er profetene?

Kanskje må Guds folk omvende seg og bekjenne sin synd foran Gud før han sender profetene. Vi må tørre å konfronteres med det ubehagelige, ellers er det vanskeligere tider i vente. Vi er omgitt av falske profeter som får stor plass i media. Nærer vi deres budskap vil vi ende opp i Egypts slaveri.

La oss komme foran Gud og rope ut slik at han kan være oss nådig og sende sine profeter. Da blir det opp til oss å ha en ånd som kan gjenkjenne Guds ord i dem. Norge trenger hjelp. Hjelperen står klar, men vi må åpne dørene og be ham inn!

Himmelens og hærskarenes Gud! Vi har syndet mot deg, og jaget bort profetene. Led oss i omvendelse og tilgi oss vår synd! Kom og leg våre sår. Send profetene og led oss i denne tiden! Det er deg vi vil ha som Konge i vårt land! Kom og frels oss!