15. juni 2024

I det Herrens år 5784

Vi gjør vel i å vandre i Guds perspektiv på alle livets områder, så også når det gjelder tidsregningen. Vi liker gjerne å regne vår tidsalder med utgangspunkt i Jesu fødsel, for han er uten tvil historiens nøkkel i så måte. Vi må likevel huske at også frelsen og forløsningen skjer i en større sammenheng. Den startet jo ved skapelsen, ja for så vidt før verdens grunnvoll ble lagt. Jødenes tidsregning kan vi derfor ikke unnlate, nettopp fordi den gir oss et større bilde hvor også frelsesplanen har sin plass. Jesus sa selv at han er veien til Faderen. Han setter seg selv i denne større sammenhengen. Det er visdom verdt å følge etter. Jødenes tidsregning viser at de har bevart noe som også er større enn dem. De har bevart noe som tilhører menneskets historie. Abraham, Isak og Jakob kom selv inn i denne større fortellingen.

År er en del av Guds hensikt. Tid har også retning. Gjennom tid fødes Guds evige hensikt fram. Det er også en sekvens av handlinger og hendelser. Himmellegemer ble gitt for å hjelpe oss å regne alle disse årene, reisen vi er på. For jorden handler det også om hvor mange ganger den har reist rundt den livgivende lyskilden som sola er.

Gud delte velsignelser og forbannelser inn i år. Der var år med overflod og der vår år med hungersnød. Der var sabbatsår og jubelår. Der var årlige fester. Ofte fikk man også forkynt hva som skulle skje i år som kom gjennom profetene. I dag kan vi også søke Gud for hans vilje for tiden som ligger foran.

Jødene har nettopp hatt sin nyttårsfeiring, Rosh Hashanna. For mange oppleves denne tiden på året som et åndelig årsskifte, spesielt etter en sommer med hvile og tid til å sikte seg inn på det som ligger foran. Det er ikke noe som tilsier at vi skal bryte vår knytning til skaperverkets begynnelse også historisk.

Gud fullførte skaperverket på sju dager, for hvilen var også en del av prosessen. Skriften forteller oss at for Gud er en dag som 1000 år og 1000 år som en dag. Kan vi skimte en parallell til året 5784? Der handler det om å nærme seg slutten på den sjette dagen. Vi er altså 216 år fra den sjuende dagen.

Jesus har allerede lagt føringen for hva menigheten skal oppta seg av. Han kom og forkynte evangeliet om Guds rike. Han proklamerte at det er her og at det skal vokse som surdeigen. Han befalte sine etterfølgere å gjøre disipler av alle folkeslag. Vi skal være opptatt av Kongen og vandre i enhet som venner av Jesus. Gjennom dette skal vi være lys og salt i samfunnet, mennesker som kaller andre inn i samfunnet med Gud.

I det store bildet tegner det til at vi er på oppløpssiden, men kanskje ikke så nært som mange skulle ønske. Har vi enda en runde med å se nasjoner våkne opp og vende seg til Gud? Om så er tilfelle må vi tenke langsiktig i vår disippelgjøring. Vi må disippelgjøre hele mennesket og syltes i Guds råd. Vi må tenke mange generasjoner og sørge for at det videreføres.

På hebraisk er det bokstaver som representerer tallverdier, også i årstall. Dermed blir hebraiske år også som ord å regne. Hva sies så om 5784? Det er ingen eksakt vitenskap, men kan gi oss noen pekepinner. Det viktige er å ta tak i det Gud ønsker og det må vi selv kjenne bekreftelse på.

5 (Hey) kan ofte bety nåde og guddommelig godhet, også iblandet dom og renselse.

7 (Zayin) er nok et tall de fleste forbinder med noe fullført eller komplett, slik som ved skapelsen, og Guds sju ånder. Det kan også representere åndelig hvile.

8 (Chet) kan bety ny begynnelse, som ved den åttende dagen, eller de åtte som var i arken. Det kan også handle om forvandling og oppvåkningens ånd, vekkelse.

4 (Dalet) kan bety porter, dører eller fundament. Det representerer også jordens fire hjørner.

Vi er også i det 80. året (pey), som handler om å tale ut med munnen, eller å profetere. Det kan være tiåret hvor Guds loddesnor gjenopprettes ved at menigheten igjen inntar sin plass som presteskap for Gud. (Mal 2:7)

Dermed kan det være at du finner deg i en situasjon med nye muligheter, muligheter som gjør deg mer avhengig av nærhet til Gud. Det betyr valg. Disse valgene er viktige. Valgene er ikke bare på individnivå. Som samfunn og nasjoner må disse valgene også tas. Det kan innebære rystelser og omrokkering. Ting starter som vil få konsekvenser. En dør er som med frelsen. Den åpner nye muligheter, og disse finnes på andre side av døren.

La oss ivrig søke Guds hensikt for tiden som ligger foran. Må Hans navn bli stort og må vi i alt si oss enige med det han gjør!

Velsignet år!