20. mai 2024

FN-generasjonen

Er det fordi vi leser Skriften for lite med tanke på at den kan gi oss visdom for tiden? Har vi kanskje forkastet Gud som relevant for vår samtid? Hvorfor går nærmest hele verden, Guds folk inkludert til FN som vår samtids referansesystem?

For, har ikke Gud allerede talt klart og tydelig om dette med maktstrukturer? Og vet vi ikke nøyaktig hva som er fristelsen når slikt reises opp? Makt korrumperer. Fristelsen blir for stor og mennesket er ikke skapt for å leve slik. Det handler ikke om hva vi kaller det, men prinsippet bak dynamikken som får råde. FN ble kanskje av mange forstått som et demokratisk forum hvor alle medlemsnasjoner kunne bidra og ble respektert. Slik er det ikke i dag. Prinsippet er i ferd med å føde sitt barn, et monster som står Guds hensikt imot. Om det er menneskerettigheter, barnekonvensjon, verdens helseorganisasjon, utdanning, eller annet, så glemmer vi det fundamentale premisset som Gud har advart mot mange ganger. Samler man makten slik vil det til slutt ende opp som et totalitært system som gjør slaver av folk.

Til Samuel sa Gud at når Israel valgte seg en konge, ville de ende opp som slaver (1 Sam 8). I 5. Mosebok kapittel 17 leser vi loven for kongene. De skulle ikke ha makt og rikdom, men selv være underlagt loven.

Det er en tragedie at når vi bare får det vi begjærer så ser vi ikke den åndelige dynamikken bak. Blinde forledes vi inn i fiendens festningsverk. Ja, mange både samtykker og heier på disse strukturene.

Hvordan ser forkledte makter ut? Hvordan ser en ulv i fåreklær ut? Om vi ikke er i stand til å skille i ånden vil vi bli lurt trill rundt.

Hva er den moderne forretningsfilosofi? Jo vi skal alle inn i abonnement, vedlikeholdsavtaler og uavsluttede handler. Vi kjøper ikke bare produkt i dag. Vi kjøper en langvarig forpliktelse, en overgivelse. Det høres fint ut, men vi fanges i disse kontraktene.

De fleste er blinde for dette ene: maktfilosofien som ligger bak. Åndskreftene søker alltid et legeme å manifestere seg gjennom. Det er nettopp dette Jesus kom for å bryte ned. Han kunne også kalt på legioner, men valgte en annen vei. Det handler om makt under kontroll, saktmodighet som Skriften kaller det. Den som vil være stor skal være tjener. Vi skal ikke herske over hverandre, for Gud er kongen vår.

Nå står vi her likefullt, med en generasjon som har blitt opplært til å sette sin lit til et slikt maktsystem. FN er ikke et demokratisk system i dag, men posisjonert som normgiver for hele verden. Hva blir fellesnevner når synd skal være del av normsystemet? Dette handler ikke om å respektere folk og nasjoner, men å føre verden inn i et totalitært fangenskap.

Og som ofte skjer, blir barna og de svake brukt som levende skjold i kampen for å fremme synd og ødeleggelse. Litt lys og litt mørke blir aldri noe godt når det oppsummeres! Dermed settes FN mellom barn og voksne, mellom barn og lærer, ja mellom oss alle. For vi har gått i fella og tenkt at de ville frelse oss og være den som tok vare på oss.

Forkledt som en lysets engel, vi ble lurt. Er det fordi vår åndelighet ikke er særlig skarp? Da må vi våkne opp og vende oss til den sanne Gud! Han bygger nasjoner nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Han er en Gud som bor i oss, og har befalt disippelgjøring av alle folkeslag. Substans må være innvendig for å ha verdi. Det hjelper ikke å forme fra utsiden. Dermed er det bare evangeliet om Guds rike som kan gi håp i denne situasjonen. Gud er den eneste som i sannhet kan forme oss innvendig slik at det bærer den rette frukt.

Det er to veier fremover. Oppvåkning og omvendelse, eller å jage videre etter dette maktsystemet som vil gjøre slaver av oss. Den evige Gud er det eneste overnasjonale vi kan ha. Han er dommeren og den som kan frelse. Ser vi ikke forskjellen er vi sannelig på ville veier.

Gud har gitt nasjoner grenser. Dette er rammeverket for våre liv. Nasjoner har prøvd å reise seg mot Gud før og det endte ikke bra. Norge har blitt født og gjenfødt, nettopp fordi Gud har gitt dette som velsignelse for vårt folk.

Mennesker hører i dag fra Gud om at han igjen skal føde frem vår nasjon. Unge mennesker hører fra Guds hjerte. Det er Herren Gud som er vår vokter. Uten ham er vernet borte.

La oss be om at denne generasjonen skal våkne opp og se åndskampen som herjer over våre nasjoner. Vi må lære hvordan Gud tenker og i alt samtykke med ham.

FN burde minne oss om ting som har skjedd tidligere i historien. Når andre enn Gud ønsker å definere og gi oss våre rettigheter og beskytte dem er det trøbbel på vei.

Skal vi forkynne evangeliet om Guds rike og gjøre disipler av alle folkeslag må vi, som Jesus advarte sine disipler, avsløre surdeigen som fariseerne og sadukeerne var preget av. Hvilken lære fyller deg? Hvor kommer den fra? Disiplene fikk innsikt, og som det står: «Da forstod de at han ikke hadde ment at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og saddukeernes lære.» (Mt 16:12)

Har vi i dag en forført generasjon? Er dette frukten av generasjoner av foreldre som også lot seg forføre? For de unge er opptatt av rettferdighet. Mange ser i dag livet som verdifullt og er imot abort. Utfordringen er at de også har omfavnet de store maktstrukturene som løsning. De er ofte globalt tenkende og derfor må et slikt organ være svaret.

Det er tid for omvendelse. Vet vi hva vi skal omvende oss til? Uten forkynnelsen av hele Guds råd står vi svake. Vi trenger Guds rikes innhold slik at vi kan krone Jesus som Herre og Konge over alle livets områder, ja selv jordens områder. For han ga sitt liv for å sette hele skapningen fri fra mørkets krefter.

Det er kamp i åndsrommet. Den er alvorlig!