15. juni 2024

Mennesket og teknologi

Skal vi først tenke premiss og prinsipp rundt teknologi må vi gå tilbake til et utgangspunkt. Er mennesket skapt i Guds bilde, så er vi i essens ånd, med sjelelige og fysiske evner. Hensikten kommer fra den første virkeligheten, der Skaperen alltid har eksistert. Derfra følger alt som konsekvens av Guds store hensikt. Hvorfor fikk vi øyne, ører, nese, munn, hode, armer og bein? Menneskets utrustning har en årsak. Vi er skapt for samfunn, med Gud, mennesker og det skapte. Vi er skapt for å forvalte, for å skape og for å velsigne. Adam fikk oppgaven med å dyrke og vokte. Mennesket ble utrustet for dette oppdraget.

Det er alltid hensikt som driver utvikling. Mange snakker om evolusjon. Dette er et konsept som ikke har hensikt, og hvor man dermed ikke kan kalle alt for utvikling. Evolusjon handler om tid og tilfeldigheter.

Teknologi er i sitt mer abstrakte utgangspunkt en forlengelse av en hensikt, det som fødes frem. Fra den greske skriften har vi ordet techne som betyr kunst, håndverk eller yrke. Det brukes blant annet i Apostlenes gjerninger 17:29. Selv om ordene ikke er helt beslekter er det interessant at det greske teknon betyr barn eller avkom. Teknologi er også som avkom å regne.

Verden har siden synden kom vært fylt av jaget etter kunnskapen om godt og ondt. Alt dette er i seg selv et paradigme som aldri var Guds hensikt. Dermed kan vi si at mennesket i stor grad har klatret i et tre hvor vi ikke hører hjemme. Det er som når Israels folk ville ha en konge, noe som var en stor synd i Guds øyne. Han lærte dem likevel hvordan de kunne fungere innenfor noe de selv hadde valgt.

Teoretisk sett skulle man kunne si at all teknologi er amoralsk. Det har jo ikke hjerte og gjør ikke noe i seg selv. I og for seg sant. Når vi likevel setter det inn i et større bilde og spør hva som er hensikten, så må vi tilbake til kilden som skapte det. Hvorfor lager vi det ene og det andre? Hvorfor smies sverdene om til jorbruksredskaper i det ene øyeblikk, mens man så lager våpen av det man en gang dyrket jorden med ved en annen anledning? Nei, så mye som vi vil det, er ikke teknologi nøytralt. Alt er født fram fra en kilde som vi gjør vel i å spore.

Vi har fått utallige hjelpemidler og verktøy som hjelper oss å fungere og skape. Forskning og innovasjon er en livsnerve i det å være menneske. Vi er skapere, akkurat som Gud. Gjennom forskning oppdager og analyserer vi hvordan skaperverket henger sammen. Når vi selv skal skape vil det vi gjør henge sammen med Guds store hensikt til den grad vi kjenner den og er villig til å skape innenfor disse rammene.

Dermed er den beste måten å skape ny teknologi, å gjøre dette sammen med Skaperen selv. Når ny teknologi kommer gjør vi også vel i å evaluere hvordan det passer inn i Guds større hensikt. Også her handler det om å kjenne Gud og hans veier.

Teknologi kan vi dermed trygt si er noe som ligger Guds hjerte nært. Samtidig kan vi forstå at det også fødes frem mye som ikke er tjenlig. Det blir vår oppgave å skille det ene fra det andre.