21. april 2024

Tilgivelse

Når vi omvender oss og lar Herren frelse oss, tas syndebyrden av våre skuldre og vi settes fri. Vi er alle skyldige i overtredelser sier Skriften. I forhold til Gud trenger vi alle tilgivelse for våre synder. Det som er interessant er at når han først har tilgitt oss, så snus bordet og Gud forventer at vi går foran. For hva sier Skriften?

«For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.» (Mt 6:14,15)

I Guds rike er ikke tilgivelse valgfritt. Har vi kommet under Guds herredømme så er standarden klar. Når vi ikke er villige til å tilgi betyr det at vi har plukket opp en fornærmelse og gjort den til herre. Den får herske over oss. Det betyr at mangel på tilgivelse blir en konkurrent til Gud.

I siste del av Matteus 18 leser vi alvorlige ord i forbindelse med tilgivelse og mangel på slikt. En tjener skyldte mye og ble tilgitt, men ville ikke selv tilgi det lille en annen skyldte. Det endte med at gjelden hans ble dratt frem igjen med stor konsekvens. Jesus avslutter selv og sier: «Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.» (Mt 18:35)

Når vi ikke er villige til å tilgi avskjærer vi oss selv fra Guds legeme. Det fører til at enhet blir brutt, relasjoner skades og menighetens autoritet svekkes.

Å plukke opp fornærmelser er noe av det farligste vi gjør. Verden rundt oss er oppslukt av nettopp dette i dag. Det har skapt det mest oppsplittede samfunnet som kan tenkes. Offermentalitet herjer med barn og unge. I noen land har disse fornærmelsene ført til begjær om hevn i stedet. Dermed er ødeleggelsen komplett.

Vi er kalt til forlikelsens tjeneste. Det handler om gjenopprettelse av relasjoner.

Frihet til å elske og evnen til å vandre i enhet finner vi når vi vandrer ufornærmelige. Det er dette livet i Kristus handler om.

Må Herren få skinne sitt lys i våre hjerter og lære oss sin vei. Tilgivelse er ikke valgfritt i Guds rike.