18. juli 2024
A / Kirke / Tanker

Vi venter på Gud – Han venter på oss

Har du noen gang hatt en samtale hvor en av partene stilte et spørsmål og så ble det stille? Eller spilt et spill som krevde respons, uten at det kom noe? Dypt i Guds natur finner vi et treening fellesskap. Det betyr at vår eksistens er bygget på et samfunn i enhet. Fordi de er personer som kan kommunisere, kan de ha dype relasjoner. Å kunne dele slike evner med andre tillater en gjennomsiktighet, eller ydmykhet, hvor tillit kan eksistere. Dette samspillet med initiativ og respons er vesentlig i alle forhold.

Mange har vokst opp med en forståelse at Skriften sier vi er fullstendig uten evne til å tilfredsstille Gud, fortapt på alle måter. Andre religioner ser mennesket som mer nøytralt, med evne til å gjøre både godt og ondt, mens evolusjonslæren ikke har noen absolutt referanse for moral, slik at progresjon dikteres av evolusjonen.

Samme hvor vi lander på menneskets evne i sin synd, er det viktig at vi skjønner hva det nye livet i Kristus innebærer. Om vi var kraftløse før frelsen, så har vi nå tilgang til all kraft som trengs. Om vi var håpløse før har vi nå det evige håp. Hadde vi vantro har vi nå blir renset for denne og kan tro. Var vi uten åpenbaring, har vi nå tilgang til den. For den som er født ovenfra har fått del i det guddommelige liv. Vi er satt med Kristus, inn i Guds store familie.

Det vi kan være sikre på er at Guds fiende vil gjøre alt som er mulig for at vi fortsatt skal være stengt inne i det gamle skitne fengselet. Han er løgnens far. Her ligger også hemmeligheten til befrielsen og fornyelsen. Åpenbaring av sannheten skal frigjøre oss. Når vi vandrer i den er vi fri. (Joh 8:31,32) Paulus skriver at vi skal forvandles ved at våre sinn fornyes. En nøkkel til frigjøring er at Ånden, sannhets Ånd får undervise oss og lære oss sine veier. Dette handler om å definere hele eksistensen slik Ordet (logos) gjør det.

Det er hele tiden et samspill mellom ånd og sjel, kraften og tanken. Nærer vi ånden vil vi skjerpes i sinnet. Nærer vi sinnet vil det påvirke den ånd vi er av. Sammen fødes helheten frem i kjødet, inkarnasjonen av det vi nærer. Tro fører til gjerninger. Derfor sier også Paulus at vi skal bevares i ånd, sjel og legeme.

Vi er altså mer en istandsatt til å respondere når Gud taler til oss. Når en far kaller sine barn vil det mest naturlige være at barna responderer.

Det så altfor mange har tillatt er å ta med seg læren om total fordervelse inn i det nye livet. Vi har tillatt en teologi som gjør Gud ansvarlig for våre egne valg. Konsekvensen av dette er at kjærligheten ikke har noe verdi lenger. Enden på dette er tomhet og håpløshet. Dette er ikke Skriftens lære, men en løgn fra løgnens far.

Den nye pakt i Kristus er nettopp løsningen på denne impotensen, kraftløsheten som fører til død. I Kristus og det nye livet er vi mer en gjenopprettet. Vi har tilgang til Faderen, vi har tilgang til Ånden og vi lever våre liv i Kristus. Skriftens tone er så altfor klar. Lære og formaning strømmer fordi vi nå er istandsatt. I frelsen får vi del i dette fantastiske potensialet. Responsen er opp til hver enkelt, nettopp fordi vi kan elske.

Når vi mange ganger roper ut til Gud er vi så opptatt av enveis-kommunikasjon at vi ofte glemmer å lytte. Mange går inn i det helligste, men aldri inn i det aller helligste. Der er nærheten. Der er den gjenopprettede relasjonen. Gud har kommet nær. Han er Immanuel, Gud med oss.

Sannheten er at du er istandsatt. Du kan elske andre med Guds kraft. Du kan ta initiativ. Du kan leve som et fritt menneske. Du kan seire over ødeleggende lyster og onde tanker. Du kan stå imot fristelser. Ja, når hele Guds rustning er på, kan du stå imot alle onde krefter. Dette er korsets hemmelighet. Død som fører til liv og seier. Betyr det at alle utfordringer forsvinner? Ikke i det hele tatt. Noen ganger kommer det flere. Midt i dette formes det nye livet, gjennom prøvelser og muligheter.

Det er ikke alltid Gud som er ‘treg’. Veldig ofte er det vi som er trege til å høre hva han sier. Når Jesus sa at hans etterfølgere er lys og salt, ja da betyr det at vi er gitt å bringe løsninger til samfunnet. Visdoms, krafts og åpenbarings Ånd er i oss. For hele skaperverket skal frelses og gjøres nytt. Dette er et samarbeide mellom hodet og legemet.

Mangler du kraft kan det være at du trenger å gå til Skriften, omvende deg og bruke tid i Guds nærvær. La sannheten vaske deg ren. Han har kalt deg til å skinne som et lys. Suksess i Guds øyne er å legge ned sitt eget liv for at Han skal få forme, reformere og forløse sin himmelske hensikt gjennom deg. Dette krever samarbeide, for du er skapt i Guds bilde. Du er skapt for å elske.