20. mai 2024

Om omega news

Visjonen bak omega news ble født i 2009. Vi påvirkes av det vi ser og hører, og det vi fyller oss med former tanker og handlinger. Gjennom historien har sannheten ofte blitt et offer. Man skulle tro det ikke var slik, men dersom vi undersøker verden rundt oss blir det åpenbart at svært mye av den ligger i mørke. For oss som tror på en god Skaper som har gitt alt gode hensikter, blir det viktig å hjelpe andre til sannheten. Gud har gitt oss alt som er til rådighet og vi kan bruke dette til å formidle et vitnesbyrd om hans kjærlighet, visdom og evige hensikt. Media og kommunikasjon ligger Gud på hjertet nettopp fordi han er et relasjonelt vesen. omega news har som mål å bruke mediateknologi for å kunne være en røst som taler Guds sak.

Profeten Jesaja skrev: «På torget er sannheten falt, og det som er rett, kommer ingen vei. … Han så at ikke én trådte fram, og undret seg over at ingen førte hans sak.» (Jes 59:14b,16a)

Å føre Guds sak innebærer å ha utgangspunkt i forståelsen av Guds natur og karakter og hans hensikt med skaperverket. Det fordrer et livssyn basert på Skriften samtidig som man søker å kjenne tiden og hva som må gjøres. Skriften må være vår loddesnor samtidig som vi søker åpenbaring fra Guds Ånd. Mennesker skal ikke bare inn i et paradigme, men også en relasjon og et liv som skal leves. Der handler det om å kjenne den levende Gud og å vandre på hans veier.

  • omega news skal tale sannhet ut fra Skriften. (Joh 14:6, Joh 18:37)
  • omega news søker å være en profetisk røst som kjenner tiden og hva som må gjøres (1 Krøn 12:32, Hos 13:14, Sak 3:8)
  • omega news skal tale håp og framtid. (Jer 29:11)
  • omega news underviser Guds ord for å utruste mennesker til all god tjeneste. (2 Tim 3:16,17)
  • omega news søker å være en profetisk speider med vekt på åndelig etterretning slik at vi kan kjempe kampen der slaget står i åndsrommet.

Ansvarlig for initiativet er Sindre Værnes.