20. mai 2024

Gud kaller for å gjenopprette

I sin barmhjertighet møter Gud oss midt i våre ruiner. Likevel stopper det ikke der, for han er en Gud som gjør hel igjen. Dette er frelsens hensikt. Det betyr at han kaller oss tilbake til det opprinnelige, altså gjenopprettelse.

David priser Gud for hans aktive og hensiktsfulle tilstedeværelse. I den 139. salmen ser vi hvor omsorgsfullt Gud vever hvert eneste menneske sammen. «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.» (Sal 139:13) Tenk hvor kraftfullt det er å vite at Guds øyne var rettet mot lille David da han bare var et ufullbåret foster. Og alle de dyrebare tankene Gud tenkte. «Hvor veldig er summen av dem!» sier David i sin lovprisning.

Når vi så farer vill og går dypt inn i mørkets smerte, ja så er han der. Han kaller stadig. Og kallet er først tilbake til seg selv. Da er vi i trygg havn. Dette kallet innebærer også et kall til gjenopprettelse.

Et kraftfullt bilde på denne gjenopprettelsen ser vi når Jesus helbreder mannen med en vissen hånd. Han sa til mannen: «Rekk hånden ut! Og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen som den andre.» (Mt 12:13) Apokathistemi er det greske verbet som brukes. Det betyr å føre noe tilbake til sin opprinnelige hensikt, eller sammensetning. Det samme skjedde med mannen som var blind. De ble gjenopprettet!

Og det er ikke bare på det personlige plan denne hensikten virkes ut. I Peters tale til jøder sier han følgende: «…Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.» (Apg 3:21) Her brukes samme ordet, nå som substantiv – apokathastasis, en fullstendig tilbakeføring av alt, gjenopprettelse av Guds opprinnelige hensikt.

For han skapte det alt godt. Og det er åpenbaringen av denne godheten som fører oss til omvendelse. Han har ikke råd til at en eneste går fortapt, derfor «befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg.» (Apg 17:30)

Forkynner vi bare budskapet om en som kommer inn i våre liv, ja da kan vi risikere å forbli i søla. Forkynner vi budskapet om at vi skal inn i Guds liv, ja da kan alt skje! For han må krones som konge for at han skal få være vår Frelser.

Hvor du enn er i dag, vit at Guds kall er et kall til gjenopprettelse. Det er dette Jesus ga sitt liv for. Han er den som helbreder. Der er det håp!