21. mai 2024

Glemmer Gud alle våre synder?

For Han har kastet
alle mine synder
bak Sin rygg, bak Sin rygg,
bak sin rygg.
For Han har kastet
alle mine synder
bak Sin rygg.
For Han ser dem aldri mer

Ja, slik går sangen som mange har vokst opp med. For Gud er en Gud som tilgir. Han løser oss fra vår syndegjeld og gir oss en helt ny start. Det er Guds nåde og barmhjertighet som vises fram når han tilgir oss. Han lengter etter å gjøre det, for han elsker oss og vil ha samfunn med oss. Samtidig vet han at synd er en motsetning til hvem han er, derfor kan ikke synd og kjærlighet eksistere sammen.

Jesus fortalte en lignelse om en tjener og hans herre, nettopp i en diskusjon om tilgivelse. En tjener som skyldte sin herre det som kan tilsvare 100 millioner kroner, sto i uendelig stor gjeld. Tjenerens liv, familie og fremtid var i ferd med å ødelegges. Han tryglet og ba om nåde, med løfte om at han skulle betale tilbake. Herren hadde medynk. Han innfridde likevel ikke tjenerens ønske, for det handlet om rettferdighet i den forstand at alt skulle betales tilbake. Det står derimot at herren løslot ham og ettergav ham gjelden. Det betyr at mannen fikk en helt ny start på livet.

Så langt stemmer sangen over godt med det Jesus fortalte. Det er bare det at han stoppet ikke der. Han fortsetter med å fortelle hvordan himlenes rike opererer. For denne tjeneren som ble ettergitt alt, var ikke selv villig til å ettergi det andre skyldte ham. Han kunne ikke selv tilgi andres skyld. Hva skjedde? Jo, herren som hadde ettergitt alt gikk tilbake i regnskapet sitt og plukket frem igjen tallene. Den opprinnelige gjelden ble igjen en byrde for tjeneren. «Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.» (Mat 18:35)

Når vi fødes inn i Guds rike er vi satt inn i en familie. Der finnes det ikke rom for splittelse. Gud er en og han har kalt oss til å være en. Tilgivelse er så alvorlig for Gud at han legger stor vekt på å formidle viktigheten.

«Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham – inntil sju ganger? Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg, men sytti ganger sju!» (Mat 18:21)

Det Jesus snakker om er en ufornærmelig livsstil. Da kan vi elske og da kan vi ha sann enhet.