18. juli 2024

Krigføringen har vært intens

KRIGFØRINGEN HAR VÆRT INTENS, MEN DU GÅR GJENNOM FØDSELSKANALEN OG GÅR INN ET NYTT OPERASJONSTERRITORIUM MED HERREN

(Lana Vawser, 27. mars 2023)


I forrige uke talte Herren til meg i løpet av natten om nivået av krigføring som mange har opplevd de siste månedene. Jeg kunne kjenne at mange var slitne, og mange hadde virkelig følt presset fra krigføringen. Det var mange som følte at overfallet kom til å knekke dem. Mange kjente intensiteten av motstanden som fienden hadde ført med seg, men gjenkjente også lyden av Guds Ånds forestående gjennombrudd.

Så hørte jeg Herren tale:

«Det er et helt nytt operasjonsterritorium med Meg foran deg. Du dør ikke og blir ikke tatt ut av disse angrepene, du kommer høyere opp og kommer dypere inn i Meg.»

Så fikk jeg plutselig en visjon og jeg så trykket av angrepet, og for mange var det på «alle sider». For andre føltes presset fra angrepet kvelende; men selv om jeg kunne føle og se intensiteten av angrepet i dette synet, hoppet ånden min nesten av begeistring av Den Hellige Ånds virke. Det var så tydelig for meg at fienden presset hardt tilbake på grunn av terskelen som ble krysset.

Jeg erkjente i det øyeblikket at vi som Guds folk hadde møtt enda et skifte i den nye æra. Vi hadde møtt enda et øyeblikk hvor det var en terskel som ble krysset og et nytt område ble inntatt, og fienden forsøkte å forhindre denne overgangen for mange.

For øynene mine, hvor jeg kunne se at presset kom hardt mot Guds folk, så jeg Herrens hånd komme ned, og med ett stort slag beveget han hånden sin voldsomt over fiendens angrep, og angrepet ble plutselig SNUDD.

Jeg så denne umiddelbare vendingen og der angrepet hadde vært stort, ble det til en fødselskanal. Jeg begynte da å se at der det hadde vært et så intenst trykk, et så intenst angrep, hadde bevegelsen av Guds hånd ikke bare snudd angrepet på hodet, men det fienden mente for det onde, vendte Herren til det gode.

Plutselig så jeg hvordan Guds folk beveget seg gjennom denne fødselskanalen, og det minnet meg om et møte jeg hadde for en stund siden der Herren talte til meg om den nye æraen som vi nå har gått inn i. Han sa at en av tingene vi ville se i denne nye æra var FØDSELEN og FORLØSNINGEN av Guds folk: så oppvekket og i dypere intimitet med Herren enn noen gang, og de vandret i sin autoritet og identitet som aldri før.

Jeg husker at Han talte i det øyeblikket av møtet, «Jeg FØDER DEG,» og plutselig strømmet disse ordene tilbake til meg i dette synet.

I det øyeblikket visste jeg at dette er et utrolig fødselsøyeblikk. I det intense angrepet mange har erfart, snur Herren det og det skjer en fødsel, og at fødselen er at DU kommer frem på større måter i den han har skapt deg til å være. Det er en stor fødsel av DERE som kommer frem i denne timen. Mens jeg så Guds folk bevege seg gjennom fødselskanalen, så jeg ordene: «JEG TILBAKSTILLER ALT.»

Det er en omjustering og omplassering som skjer akkurat nå i et akselerert tempo, hvor Herren nullstiller det som må tilbakestilles og Han omjusterer og Han GJENOPPRETTER ALT. Det var også en veldig stor vekt i dette møtet at Herren gjenoppretter sjelene til mange.

Da de beveget seg gjennom fødselskanalen, fant en slik helbredelse og stor befrielse sted.

Ordene omringet meg: «Du kommer sterkere enn noen gang,» og Høysangen 8:5:

«Hvem er det som kommer opp fra ødemarken og støtter seg på sin elskede?»

Det er en overnaturlig styrke som har blitt dannet i dyp avhengighet av Jesus som mange går inn i når de kommer ut fra denne fødselskanalen. Jeg kunne høre oppmuntringen fra hans hjerte, «Du kommer ut sterkere i meg enn noen gang».

Forståelsen kom så til meg i det han talte. Ikke bare var det en overgang som fant sted nå for mange, til nye områder – og han snur angrepet de har utholdt de siste månedene – men det var også et «kommer opp fra ødemarken»-skifte som mange gikk inn i.

Mange har vært i en villmarkstid SÅ lenge, og Herren talte at det er et skifte i sesongen og det er på tide å komme ut: og du kommer ut på et sted med dypere intimitet og styrke i Herren enn du har kjent hittil.

Ordene omringet meg igjen, «Du går inn i et helt nytt operasjonsområde med meg.»

Da jeg spurte Herren hva han mente, hørte jeg ordene «Guddommelig oppussing». Herren begynte da å vise meg at det er en dyp, hellig bevegelse av hans Ånd akkurat nå, hvor han leder sitt folk inn i et helt nytt operasjonsterritorium sammen med ham. Han forandrer ting. Han forandrer ting: og det er en fødsel av virke av Hans Ånd gjennom hans folk i det de bærer og det han lar dem sette hendene på – som vil være helt annerledes enn hvordan de har operert og bygget sammen med ham før.

Tyngden av øyeblikket av det Herren føder kom over meg. Det var en hellig stillhet. Det var en stillhet som bar tyngden av frykten for Herren. Jeg var så stille i det øyeblikket, og erkjente at i hele dette nye operasjonsterritoriet, må det være et sted med HELLIG STILLHET foran Herren for å HØRE og MOTTA visdommen Han gir ut: Å VITE hvordan man beveger seg med Ham og opererer med Ham i dette nye landet og nybygget.

Det kan ikke være rom for formodning eller antakelse, men det må være et dypt sted for overgivelse i Ham for å HØRE HVORDAN Han beveger seg og bygger og hvordan det ser ut.

Jeg visste umiddelbart at dette var den andre tingen fienden er så redd for. Han er livredd for fødselen av Guds folk, som kommer frem som en mektig hær: men han er også livredd for fødselen Gud bringer frem gjennom sitt folk i disse nye og vakre bevegelsene av hans Ånd. Jeg så da i dette synet at Jesus ga instruksjoner for det han bygde, til sitt folk – til de som var i DEN HELLIGE STILLHET; lytter til hva han snakker, og ber om hans visdom. Jeg så på at Herren ga dimensjoner, instruksjoner og visdom: og disse bygget og beveget seg i henhold til hans instruksjoner. Noen så nervøse ut fordi de ikke hadde bygget på denne måten før. Det var SÅ nytt.

Men Han holdt deres hånd og med et smil sa Han: «Stol på meg. Følg meg. Stol på meg.»

Jeg så da at det som ble bygget så ut som ARKER. Det minnet meg om Noahs ARK, og Herren talte: ‘»MIN HERLIGHETS ARKER» blir født og bygget over hele verden.’ Jeg visste at disse ARKENE som Han bygde og fødte i dette øyeblikket kom til å bære Hans Herlighet videre til et nivå vi ALDRI har SETT. Shekinah Glory som ikke engang kan tenkes av menneskesinnet.

Det hele ga mening for meg i det øyeblikket, mer enn noen gang, hvorfor fienden har trykket så hardt mot så mange.

Guds herlighet kommer på en måte vi ennå ikke har sett. Han bygger og føder akkurat nå, og fienden prøver å frembringe en dødfødsel, men Herren bringer frem den største fødselen vi noen gang har sett – i og fra STILLHETEN ved å lytte til ham og følge hans veiledning i hele dette nye landet av guddommelig drift med Ham. Det er IMPERATIVT at vi ikke løper fremover i denne timen, men vi går sakte i STILLHETEN med Ham for å HØRE hva Han sier og hans visdom om hvordan Han bygger og føder.

Herlighetens konge kommer. (Salme 24.) Vi har ikke sett noe ennå sammenlignet med det som kommer: men Han kommer og tyngden av Hans Herlighet som vi vil se og oppleve, er UTELUKKENDE.

Det er tid for å være klar!

https://lanavawser.com/the-warfare-has-been-intense-but-you-are-going-through-the-birth-canal-and-entering-a-new-land-of-operation-with-the-lord/