20. mai 2024

Forbered deg på rystelse

Jeg er ved å gjøre store ting, sier Herren. Forbered deg på rystelse. Alt som ikke står på sannhetens klippegrunn vil rystes. Det som står på trygg grunn vil vedvare. Jeg er den sanne fred. Når jeg er Konge vil det være sann fred. Se ikke hit og dit etter løsninger. Se til meg. La deg ikke imponere av menneskers verk. Det varer ikke. Jeg vil forløse mennesker og forlikelse. La mitt navn æres og opphøyes i alle livets uttrykk. Jeg lengter etter nærhet. Dere har omfavnet det som skaper separasjon og distanse. Dette må helbredes. Jeg vil ryste det som hindrer helbredelse.

Frelsen favner om alt, fordi det handler om helbredelse og gjenopprettelse. Dere forstår så lite av rekkevidden til mitt verk. Rop ut etter åpenbaring og jeg vil vise deg. Ta ikke lett på det jeg deler med deg. Jeg gir deg noe å forvalte. La Gudsfrykt få vokse i ditt hjerte. Det skal være et vern for deg når fristelse kommer.

Vær utholdende og stol på at jeg kommer. Din tro skal prøves, men ikke forgjeves. Ha tro til meg! Jeg kommer. Jeg sier, Jeg kommer!