20. mai 2024

Tid for å søke åpenbaring

Et jubelår er tiden for å søke Guds ansikt og be om åpenbaring angående det som ligger foran. Har Gud gjemt noe i ditt liv som han ønsker å forløse? Innovasjon og nybrott bør forventes. Kanskje har gamle paradigmer utspilt sin rolle? Da er det tid for noe nytt. Ikke noe passer bedre en den himmelske åpenbaring i slike situasjoner. Mange jager etter det himmelske, helt uten å tenke på at Jesus sa at vi skulle be himmelens vilje ned på jord. Vi må forvente at Gud ønsker å åpenbare sine helbredende paradigmer. Det er paradigmer som løser oss fra verdens tankesett og frigjør mennesker, familier og lokalsamfunn til å ære Gud.

Ta deg tid til å søke Herren. Kanskje vil Han forløse deg inn i nye uttrykk. Kanskje vil Han helbrede noe i ditt indre? Be om istandsettelse og forløsning. Det er jubeltid! Da rykkes noe opp og noe plantes. Da skal vi forvente å komme inn på trygg grunn. Det kan være at du da må slippe noe som har blitt komfortabelt, men vit at dersom du søker Guds vilje, så er du i de beste hender.

Innovasjon vil følge åpenbaringen. Det kan være inn mot alle livets områder. Gud ønsker å gjøre helt igjen. Nye løsninger innen forvalterskap. Nye økonomiske paradigmer. Nye teknologiløsninger. Helseløsninger, ernæring, jordbruk, fiske, transport, logistikk, undervisning, media og kommunikasjon, kunst, politikk og så mye mer. Vi ber om nye løsninger som vil vise hvordan Guds rike ser ut. Dette riket gir håp og gjør alle avhengige av Gud. Da blir ikke falske støtter stående. Da må de rives ned slik at alle kan stole på den evige Gud.

Søk Gud og forvent noe nytt i 2020!