15. juni 2024

Renselsen fortsetter

Det er tid for å lene seg inn mot Gud, kanskje løpe til Ham i desperasjon. Vi vil nesten ikke innse at vi er omgitt av mørke, men slik er det. Jo, vekkelsen er lovet fra det høye, men nå befinner vi oss i det svært så ubehagelige grumset som kommer foran. Mange beveger seg med stor fart mot dypet, fortapte og håpløse. Det er vanskelig å se bort fra alt som nærmest aksellererer mot frafall. Det er som når to magneter nærmer seg, dess nærmere de kommer dess raskere går det før de smeller sammen. Mange har mistet alle bremser i sitt indre og dras av fordervelsen.

Desto viktigere er det at vi holder fast i løftene fra Herren. Vi kan se gnister og små tegn til håp her og der, men man må se med troens øyne for å se gjennom dagens omstendigheter. For tro er full overbevisning om det en IKKE ser. Troen går lenger enn ren kunnskap. Den strekker seg til en dimensjon som overgår det rent synlige. Troen er forankret i en relasjon, en visshet og en overbevisning. Det er styrken i din relasjon til Gud som vil være avgjørende. Nærhet må kultiveres, likesom det å vandre hellig. La ikke mørket få plass i ditt liv. Hold deg uplettet. Må renhet fylle ditt hjerte og dine tanker. Kjemp for det gode.

Vær også du en troens helt som forventer mer enn det du ser. Vær utholdende og se frem til gleden og den evige belønning.

Da Jesus ble korsfestet trodde mørkets krefter at de hadde seiret. Triumfen ble raskt til nederlag, for det var Løven av Juda stamme som reiste seg igjen. Han er seierherren og alt er ham underlagt.

La oss derfor ikke vandre som om mørkets krefter skal seire denne gangen heller. Det er renselsestid. Guds bolig, hans tempel, våre liv, renses nå. Skriften sier at det samme skal skje med skaperverket. Synd og ondskap skal renses bort (Mal 4, Mat 13:41).

Det er en brud som skal gjøre seg klar for sin brudgom.

Vær utholdende!