18. juli 2024

Renselsen som pågår

Det er mennesker som i disse dager våkner opp til et lys som skinner over deres liv. De har levd i mørke og synd. De er håpløse og mangler mening med livet. På innsiden er det et rop som får gjensvar hos en annen som roper, på dem. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Mennesker blir frelst og innlemmet i Guds store familie. Han lengter etter alle.

I mørket, der lyset skinner klarest, finnes det mange som er fanget. Guds løfte gjennom profetene var nettopp dette, å sende et lys til verden. Guds løfte er et løfte om gjenopprettelse (Jes 66:22, Apg 3:21). Hans hjerte er å bygge opp igjen, ikke rive ned. Men i mørket oppfattes lyset som en trussel. Likevel er dette Guds dom over skapningen. Johannes skrev: «Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden …» (Joh 3:19) Dette lyset skal dekke jorden (Hab 2:14) og det skal bare bli mer og mer av det (Dan 2:44, Jes 9:7).

Mange ber for Norge. Mange ser hva som skjer. Det finnes barn av Issakar stamme, mennesker som kjenner tiden og vet hva som må gjøres. Forbønn og omvendelse er noe som må gjøres. Jesaja minner oss på at Gud er den som skal seire: «Når fienden kommer som en flod, skal Herrens Ånd drive ham tilbake.» (Jes 59:19b)

Vi har den siste tid sett at mennesker i høye stillinger har blitt rystet. Lyset har kommet over deres liv og de kom under dom. Gud har gjennom historien virket gjennom det meste, så hvem og hva han bruker til sin gjerning ligger ikke i vår makt å dømme. Når vi ber om å se Guds rike, da kan vi være sikre på at han svarer. Vi må dermed forvente mye mer renselse iblant oss. Samtidig må vi be om at disse sjelene skal våkne opp til dette evangeliet som kan sette dem fri fra sine onde gjerninger.

Har vi vår sak i orden? Gudsfrykten må igjen komme over vårt land. Våger vi å tenke at Guds Hellige Ånd er den som lot sitt lys skinne over Ananias og Safira da de lot mørket snike seg inn i sine hjerter? Renselsen vil komme over alt. La oss ikke se i hovmod til de som faller. La oss alle bøye oss for den evige Gud og rope ut om nåde for vårt folk. Han har løfte over Norge. Vi skal nok en gang fødes på ny og tilhøre Herren. Norge skal igjen bli Guds!

Vi går inn i en tid med skifte. Det innebærer utskifting. Må Gud innsette det som er ham til behag. Må han lære oss sine veier så vi kan vandre på dem. «La ditt rike komme! La din vilje skje på jorden, akkurat som den skjer i himmelen!»