20. mai 2024

Ja til Israel, ja til nasjone

Menneskets historie begynte fredfullt, men ble raskt endret til noe konfliktfylt. Familier ble til stammer og folkeslag. Der kjærligheten en gang hadde rådet ble strid, bitterhet og behovet for å markere seg tydelig.

I historiens løp har Gud erklært at nasjoner er sentrale i hans hensikt. Han reiste opp et folk som ble bildet og prototypen på det han vil gjøre i framtiden, hvor alle folkeslag skal ha det interne Guds-rike uttrykket og kunne leve i fred sammen med andre nasjoner.

Selv om vi har mange ulike teologiske tolkninger på hva den nye pakten i Jesus Kristus er, så forblir det vanskelig å fjerne tanken om at Gud elsker nasjoner. Israel blir for oss et håp om nasjoners frigjørelse, som Jesus er håpet både for individ, nasjoner og hele skaperverket.

Israels rett til eksistens er midt i hjertet til åndskampen som skjer i dag. Det er hevet over enhver tvil om at jødene er et folkeslag som har en unik historie. Mye av deres historie er en svært så intens og lidenskapelig reise. De har hatt stor favør fra Gud, men også kjent hans tukt gjennom straff og bortførelse. De ble satt nært Guds hjerte og deres frafall hadde store konsekvenser. Det blir uansett vanskelig å bortforklare Israelsfolkets unike rolle i verdens historie.

Det vi må ta stilling til er om vi skal stå på Guds side og føre dette folkets sak, både i bønn for Gud og på samfunnets markedsplass. Denne nasjonens rett til eksitsens bærer som konsekvens alle nasjoners rett til eksistens.

Vi gjør vel i å granske historien i sannhetens lys. Dersom ett individ ikke har en iboende rett til å leve så har heller ikke jeg det. Vi er skapt i Guds bilde. Skriften sier at folkeslagene og deres bosteder også er Guds hensikt og hans ide.

Vær tydelig på at du står for individets rett til liv. Vær tydelig på at du står for den individuelle nasjons rett til liv. Uten individualitet er det ingenting tilbake med verdi og hensikt.