15. juni 2024

2021 – En tid for å holde fast

Jesus var svært så tydelig på sin utfordring til menneskene rundt ham. Hvor var troen? Det er noe vi ofte vegrer oss for å omfavne helt og fullt. Har han virkelig satt oss fri slik at vi kan hengi oss og tro, helt og fullt? Er syndens lenker virkelig brutt? Jo, løftene er sanne og de blir virkelige når vi stiger inn i dem.

Vi er på veg inn i et nytt år. 2020 er nå historie og det nye året skal hete 2021. På den jødiske kalenderen steg de inn i året 5781 for noen måneder siden. Vi er inne i et tiår som handler om åndelig konfrontasjon og en ny forløsning av det profetiske. Dette manifesteres også i det naturlige. Det kongelige presteskapet skal inn i fylde. Det betyr at vi må inn i Guds Ord, både i ånd, åpenbaring, forståelse og manifestasjon. Vi har fått del i frelsen, og den skal innta skaperverket som en surdeig. Dermed må vi holde fast i det som er innenfor forhenget. Der er livet, relasjonen, kraften, visdommen og hensikten. Der finner vi den himmelske fred som alle innerst inne lengter etter. Vi er skapt for den.

Når vi engasjerer oss som et kongelig presteskap vil vi kjenne åndskampen. Samtidig vet vi at vi er i frelsens ark. Vi er trygge. Evangeliet om Guds rike, er ikke bare et evangelium til frelse i snever forstand. Det er budskapet om et rike som skal komme og helbrede hele skaperverket. Alt skal gjøres nytt igjen.

Vi er kalt til å forkynne dette riket til alle folkeslag, også vårt eget. Vi har alle åndelige våpen tilgjengelig. Nå er det høy tid for å engasjere seg. Jesus har eksponert åndskreftene og avvæpnet dem. Vi skal se denne dommen fullført, men da må vi gå. Vi må ut og være Guds menighet (ekklesia), salt og lys i samfunnet. I året som kommer skal vi utrustes til å proklamere Guds rikes evangelium inn i alle samfunnets uttrykk. Er Jesus Herre over alt må vi også vise verden hvordan dette ser ut. Verden må få se Guds veier og hans kraft. Den må få se åpenbaringen av Hans navn.

I 2021 er det tid for å ta nye steg i tro. Vi må hengi oss helt og fullt til Gud og hans hensikt. Tiden for å vakle er over. Han er verdt det og han vil herliggjøres gjennom det. Vandre på Guds vei. Vandre i Guds lys. Forvent å erfare Guds kraft. Mørket skal eksponeres. Da må vi gå og engasjere oss. Det er tid for å forkynne hele evangeliet om Guds rike!

Festningsverk skal eksponeres. Fanger skal settes fri. Mennesker skal få erfare Guds godhet. Nasjonen skal se Guds herlighet. Da må menigheten reise seg og innta land. Vi er kalt til nasjonen. Ingen andre har håp og svar på dagens utfordringer. Nå er det tid for å elske som vi aldri før har elsket. Kampene kan bli store, men gjennombrudd skal komme. Innvi deg bare til Guds hensikt. Lær å leve nært din himmelske Far. Lær å lytte til hyrdens røst. Du er et redskap for å forløse Guds hensikter der du er. Husk at Guds logikk er at du skal stole på Ham, ikke omstendigheter. Ta steg i lydighet, forvent at Han skal la sitt lys bryte gjennom. Vær frimodig og se deg ikke rådvill omkring. Han vil komme deg til hjelp.

Hyll Sønnen! Pris Hans navn og la hans prioriteter også være dine. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få det du trenger. Skal 2021 bli et godt år fordrer det at du lever det i Herrens nærvær og hans vilje. Mye smerte og ondskap vil bli eksponert. Kallet forblir. Nasjonene skal disippelgjøres. Mange vil rope ut etter å lære Guds veier. Er du klar?