21. april 2024

Det er barna han er ute etter

Jesus sa: «La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike hører slike til.» (Mt 19:14) Barndommen er uskyldighetens tid. Ja, barnets hjerteholdning er brukt som en loddesnor, noe å etterfølge. Knytter vi det til Davids vakre ord i Salme 139 skjønner vi at de små iblant oss er å regne for hellige i Guds øyne. I Jesu egne ord skal de regnes blant de troende.

«Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himlenes rike. Og den som tar imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det mennesket som forførelsen kommer ved!» (Mt 18:3-7)

Vi har kanskje en tendens til å glatte over Jesu ord, men det er alvorlige ord i forhold til en som forfører de små barna. De er hellige og Guds rike hører dem til! Vi har en oppgave; å lede dem til ham.

Og hva er det historien vitner om? Jo, Guds fiende har satt alt inn på å få barna bort fra sin hensikt, stjele, drepe og ødelegge. Molok representerer en åndskraft. Det var de hellige barna som skulle ofres, en hån mot Gud. Guds eget bilde kastet i ilden som tilbedelse av onde krefter. Det vakreste han har, ødelagt. For når dagene ble oppskrevet, så var det livet på jorden David tenkte på. Dette var Guds hensikt.

I fedre og mødre må det brenne en hellig lidenskap for å vokte de små. Det eneste de fortjener er å kjenne sin himmelske Far i hele sin fylde.

Så vit da, at Guds fiende har satt som førsteprioritet at de små må ut av sin hensikt. De må ødelegges.

Uønskede barn har blitt tatt av dage gjennom hele historien. Moloks offer videreføres ved dagens barnedrap, også kalt abort. Satanister ser på det som en religiøs rett å ofre et barn på denne måten. Ondskap! Liv er hellig.

I dag selger fattige familier sine barn. Noen ender opp som slaver. Noen blir seksuelt misbrukt. I 2021 ble det i Ukraina alene lastet opp barnepornografi fra 5000 enheter i uka. I Kongo, hvor rundt 75% av all kobolt som brukes i oppladdbare batteri utvinnes, jobber menn, kvinner og barn ofte under slavelignende forhold. Mange av disse barna skal også være offer for menneskehandel. Korrupsjonen i landet gjør det vanskelig å ta tak i dette.

De Forente Nasjoner (FN) har nok av mange blitt sett på som noe man bør lytte til. Sannheten er at at FN i dag er langt fra den hensikt man en gang forestilte seg. I dag er systemet i stor grad kuppet av interesseorganisasjoner. Mye av den økonomiske støtten som går til ulike FN organ er fra private. Med dette følger det også agenda. Det ligger i dets natur at et overnasjonalt organ som FN undergraver nasjonal suverenitet. Flere FN organ har jobbet for liberalisering av syn på kjønn, seksualitet, ja til og med normalisering av barns seksuelle omgang med voksne, ellers kalt pedofili. (1)

Da de skulle være som tryggest utsettes barna i dag for en pervertering av det normale. Familie, seksualitet og kjønn, disse tingene som selv naturen vitner om, skal nå ødelegges. Det strider mot Guds lover. Det strider mot naturens lover. Det strider mot Norges lover. Det strider mot all logikk. Dermed er det fordervelse som har fått plass. Sykdom som forråtner samfunnet. Hvem lider? Jo, det er barna. Da de skulle være som tryggest blir de utsatt for forvirrelse. Da de skulle få bekreftet hvem de er, ender de opp med kaos. Hele livets fundament rystes av løgnene som introduseres.

Det er krig. I midtøsten ser vi krigens sanne ofre. Barna. Uansett side blir de lidende. Der ser vi også hvordan de blir brukt som levende skjold både i krigføring og i propaganda. For innerst inne vet vi det, at barn er hellige for Gud.

Åndskampen står også over disse små. Uansett historiesyn har vi ikke lov å være likegyldige. Det vi ser nå ligner mye på sivilisasjoners ende. Norge ble født for å vandre i Guds lys. Det er generasjoner det handler om. Ser du historiens ende foran deg, eller ser du en ny fødsel? Skal vi sitte stille og se ødeleggelsen bre seg, eller er det nå tid for å reise seg, i bønn, i handling, i frimodighet, og i hellig, himmelsk autoritet?

Til dette har han kalt oss. Menigheten skal gjøre disipler av alle folkeslag. Du og jeg har et ansvar for å vokte over barna og føre dem frem til Far!

  1. https://www.dailywire.com/news/un-backed-report-suggests-normalizing-pedophilia-decriminalizing-all-sexual-activity