20. mai 2024

Dødelig demokrati

Skriftens rike vitnesbyrd viser oss at Gud er både opprinnelsen og veien vi skal vandre i hele livets uttrykk. Det er underlig at vi ofte kjemper med det som angår alt som går utenfor individets nære sfære. Jo, ekteskap og familie klare vi nok godt å forlike med Guds lære, men hva med det som angår flere familier, eller det vi kaller lokalsamfunnet? Hvordan klarte vi å fjerne Gud fra lokalsamfunnets og nasjonens forvaltning?

Norge er etter sigende det som kalles et demokrati. Et demokrati er i essens flertallets tyranni, men vi har heldigvis noen flere mekanismer involvert, som for eksempel grunnloven. Det er likevel en kjennsgjerning at et demokrati vil gå akkurat dit folkemengden går. Dermed er man prisgitt hva som foregår i menneskets indre.

Det er uten tvil reformasjon og Skriftens lære som har gitt oss grunnlaget for forståelsen av en suveren nasjon. En suveren nasjon kan kun fungere dersom menneskenes egen suverenitet har et vern. Dette er en av grunnlovens primære roller. Vi kan ikke ta for gitt at alle generasjoner skal forstå dette. Israel viste oss på profeten Samuels tid at de ikke var interessert i individets suverenitet, men heller ville ha en konge som skulle vokte dem. Dette er Guds eget folk, nasjonen som Gud ønsket å reise opp som et lys for alle nasjoner. Det vi ser er at de da fungerte som et demokrati, hvor flertallets tyranni ble avgjørende. Gud tillot det …

Uten en dypere forankring enn i selve folket er demokrati dødelig for folk og nasjon. Vårt eneste vern er sannheten som definerer vår eksistens. Dersom vi ikke er overgitt dette vil vi med tiden tape alt vi har hatt.

Mange av nasjonens borgere har aldri i sitt liv lest Norges Grunnlov. Hvordan kan vi da stemme ved valgene? Jo vi stemmer demokratisk, men uten forankring.

Norges fremtid er avhengig av en oppvåkning. Vi må igjen anerkjenne grunnloven. Så må vi lære grunnlovens verdigrunnlag; den kristne troen som den fremlegges i Skriften. For å vandre i dette verdigrunnlaget må vi også omvende oss fra vår synd og overgi oss til Norges sanne Konge, Jesus Kristus. Han er vår eneste redningsmann.

Uten ankerfeste er demokrati dødelig. Historien er et ufravikelig vitne.