12. april 2024

Når du velger på sak får du agenda.

Til høsten er det valg i Norge. Mange kjenner tiden og vet at valgene vi tar som folk vil prege nasjonen. Så er det sånn med det systemet vi har at noen får viljen sin, mens andre ikke får det. Det kan altså føre til en opplevelse av splittelse. Fra Guds side handler polariseringen om sannhet og løgn, lys og mørke. I nasjonen har vi i tillegg skapt et svært oppsplittet samfunn med partipolitiske leire. Dette er ikke noe nytt i historien, men realiteten er at mye av det som en gang tilhørte lokalsamfunnet og individet nå har blitt nasjonal politikk, slik at saker som før angikk få, nå angår alle. Der Guds ord sier at vi må verne om individets suverenitet og rett til å ta ansvar for eget liv og familie, har vi nå fylt opp med alle slags meninger (og religiøse ståsteder). Når man ikke lenger tenker grunnlovsfestet frihet blir det saker man løper etter. Da har vi fått populisme.

Vi har i stor grad mistet forståelsen av at hele folket skal være politikere, eller forvaltere. Det vi velger er mennesker som på tillitsfull måte vil representere oss og gjøre jobben de er satt til, ikke overstige sitt mandat og lure sine velgere. Når du og jeg ikke er våkne vet vi at dette vil skje. Hvordan? Jo, makt er noe svært så korrumperende. Det er som en mekanisme å regne når mennesker ikke er født på ny. Da har de ikke livets kraft til å seire over begjær og synd. Derfor skal vi ha mekanismer som også holder folkevalgte tilregnelige. Det vi har gjort er å falle for den evolusjonære løgnen at alle mennesker er gode. Hvilken synder ville du satt til å råde over et folk uten tilregnelighet? Er ikke utfallet garantert? Det er gudsfrykt og frykten for folket som skal holde dem i tøylene. Derfor har vi en grunnlov og derfor skal vi holde alle folkevalgte tilregnelige etter den. Det er vårt vern!

Når du så skal finne dine representanter, dersom du ikke er en selv da, må du se på hele livet og hele budskapet. La deg aldri lokke til å stemme på en isolert sak. Dette er døren som åpner opp for en hel agenda. Vær som de troende i Berøa og gransk nøye for å finne ut hva som ligger bak det som blir sagt. Se på et menneskes livsørsel. Har de karakterstyrke som er i stand til å stå som representant? Vil de forråde deg, eller være tro mot oppdraget?

Nå er det tid for å gjøre sine undersøkelser. Det er også tid for å gå i bønn for Guds hensikt for vår nasjon. Hans vei er et fritt folk som får regjere seg selv, hvor individ, familier og lokalsamfunn får forvalte det Gud har gitt dem. Det er en kjennsgjerning at mange har glemt at vi har en grunnlov. De følger folk og saker og ender opp i uføre. Valget i 2021 må handle om at nasjonen igjen reiser seg, at folket våkner opp og tar ansvar. Historien er så alt for klar på konsekvensen av å abdisere.

Bruk tid til å få forståelse. Norges Grunnlov er vår første samfunnskontrakt. Den må opprettholdes for at vi forstatt skal være en fri nasjon og et fritt folk. Studer grunnloven nøye. Hold dine kandidater tilregnelige. La dem vite at dette er standarden som forventes. Som borger av nasjonen er du del av den lovgivende forsamling. Grunnlov har vi. Nå er det din jobb å vokte den.

Du kan lese Norges Grunnlov her.