15. juni 2024

Davids desperasjon

Hvordan kunne Gud si at David var en mann etter sitt eget hjerte, etter alt David hadde gjort? Var det ikke fordi David hadde funnet noe som alltid har vært tilgjengelig, til alle tider? Han fant samfunnet med Gud!

Det er en jødisk tradisjon som sier at David ble født utenfor ekteskapet, en av grunnene til at Isai ikke hentet ham da Samuel kom. I Salme 51 sier også David at han ble unnfanget i synd. Han ble dermed mest sannsynlig født inn i prøvelser. Disse ble det også mange av senere i livet, både som gjeter og som konge.

Men der, i sin barndom, fant han den evige skatten. Han erfarte den levende Guds beskyttelse da han slåss mot løver og bjørner. Der ute på markene så han både Guds storhet og hans nærhet. Gud ble levende for ham.

Selv i sine svakheter var det aldri noe alternativ for David å svikte Gud. Salmene vitner så inderlig sterkt om denne levende relasjonen, som selv under det vi kaller den gamle pakts tid, var tilgjengelig. David fant den største skatten og hans begjær var etter den levende Gud.

Han vendte seg ikke til andre kilder. Han satte ikke sin lit til seg selv. Davids desperasjon var etter den evige Gud. Snublet han? Jo, både tidt og ofte. Reiste han seg igjen? Det også! Vi kan lære mye av David og sangene han skrev vitner om et hjerte som var overgitt til Gud. Selv om hans sønn Salomo fikk visdom som overgikk det meste, var det David som krysset mållinjen på beste måte.

Har vi vårt anker godt festet? Kunnskap og innsikt kan ikke frelse, men et liv forankret i Gud finner tilgivelse og gjenopprettelse.

Hvor vender du deg når vinden blåser som sterkest? Hvor vender du deg når alt går bra?

David var en mann etter Guds hjerte. Han levde med et publikum på en – Gud alene.