21. mai 2024

Det siste steget

Er det ikke lett å falle for tanken om at vi må ha kontrol over alt? Spesielt når vi har frykt i vårt indre er det vanskelig å ta steg i tro eller tillit. Frykten blir så intens at vi skjuler oss bak en fasade. Mennesket er skapt for å leve i tro, å ha tillit til noe som ser større enn seg selv. Vi er ikke i stand til å ha all kunnskap. I alle fall har vi det ikke. Det vi er skapt for er å ha relasjon med en som både har kunnskapen, hensikten og planen.

Dette med tillit er ikke alltid så lett, spesielt når det står en del på spill. Her har vi veldig mange utganspunkt basert på egen livsreise. Noen har hatt det veldig godt og tillitsfullt, mens andre befinner seg på helt motsatt kant, med mye mistillit og smerte. Urettferdig, men sant. Slik er en relasjonell verden.

Når vi lever livet innenfor vår egen begrensning får vi aldri erfare hvordan det er å ta det siste steget. Hva er det? Det siste steget er steget hvor du forlater alt du tenker du har kontroll over og overgir deg til noe større. Du lar bevisbyrden overbevise deg og hengir deg til troens vandring. Den er ikke blind, men den er full av risiko. Ved å ta steg i tro får du del i et liv som ellers ikke er tilgjengelig. Tro handler om noe du ikke helt kan se, men du er like fullt overbevist i ditt indre om at det er der.

Dess mer tid og energi du bruker på å nære trosgrunnlaget, dess større blir tilbøyeligheten til å ta steg i tro. Står noen bak vår eksistens? Finnes det en skaper? Hvem er det? Hvordan er dette vesenet? Kan jeg kjenne ham? Ønsker han å kjenne meg? Hvordan skal jeg leve? Spørsmålene burde være mange dersom vi leter etter bevis.

Bevismengden er overveldende, men vil vi tro? Det handler ikke om naivitet. Det er alvor når det handler om liv.

Så finner vi også ut at når vi tar dette siste steget, så blir det også det første steget, inn i livet. Der skal vi vokse i tro og i tillit til den eneste som er god. Alt det relasjonelle bygges på tillit. Derfor må vi vokse i tro. Dersom vi kunne se og vite alt, kunne vi lett stole på oss selv i stedet for Gud. Nei, det er ikke alltid like lett å stole på Gud i alt, men det er dit han vil ha oss.

Hvor utfordres du i dag? Er det i det hele tatt å stige inn i relasjonen med Gud, eller har du vandret en stund, men kjenner at du utfordres til å komme ut på dypere grunn?

Lønnen er Ham, den evige Gud, vår Far og kilden til alt det gode.

Har du tatt det siste steget?