21. mai 2024

Når nasjonen har hamskifte

Albert Einstein skal ha sagt «Man kan ikke løse et problem med samme tankesett som skapte det.» Et problem handler ofte om at man sitter fast i et paradigme. Det betyr i bunn og grunn at utfordringen vi står foran er større enn perspektivet vi har. Problem kan handle om noe som fremstår som ‘umulig’ eller så krevende at en ikke ser veien framover.

Syndens inntog i skaperverket ble et problem for Adam og Eva. Det har vært et problem for menneskeheten siden. Og fra menneskets side er det sannelig et problem, fordi vi har absolutt ingen mulighet til å løse det. Når døden kom inn i skaperverket kan ikke verket selv gjøre noe som helst for å bringe livet tilbake. Den eneste løsningen er noen som er større, noen som står utenfor det skapte. Den største fortellingen vinner! Takk Gud for at han gjorde en vei som kunne løse det!

Så viser historien likefullt at folk og nasjoner er upålitelige i å søke løsningen. Det er rett og slett kamp rundt dette. Nasjonene som ble født i Guds hensikt, grunnlagt på Skriften med pakt og i tro viet til Gud, de vandret bort fra fundamentet. Når livet som en gang var forsvinner blir det bare former igjen. Det er som krabben som skifter skall og legger igjen bare den ytre formen av det som en gang var levende.

De fleste vil nok erkjenne at Norge har gått seg inn i uføre. Vi har problemer! På alle områder ser vi ideologier som har født fram sine frukter. På samfunnsarenaen har vi i stor grad forlatt Gud og hans veier. Tro har blitt jaget bort og stengt inne i noe som kalles ‘personlig’. Samtidig får en rekke andre ‘trosretninger’ fritt spillerom, uten at Guds folk sier noe som helst. Ja, vi har problemer når vår fortelling er mindre enn det vi ser rundt oss.

Dermed må vi ta noen runder på dette. Hva er sannheten? Hvem har den største fortellingen? Hvem er skaper og konge over alle konger? Hvem holder alt i sin hånd? Hvem skal dømme det skapte? Hvor er håpet?

Er problemet kanskje så enkelt at Guds eget folk har forkastet sin Gud på en mengde områder og gjort ham så liten at han ikke får være løsningen på noe som helst? Hvor får vi i så fall innholdet til vår tro fra? Finnes det ikke en gammel bok som forteller oss hvem Gud er, hvem vi er, hvordan ting fungerer og hvor vi skal? Hva om vi tørker støvet av den og begynner å lese, studere, meditere på og praktisere det som står der? Har ikke Gud sagt at da vil han velsigne oss? Skal ikke da den kraften vi mangler bli gitt oss? Er ikke dette paradigmet som er større enn problemet?

Nasjonene er i hamskifte. Kampen står om fortellingene. Hvilken skal vi hengi oss til? De som forfører andre med løgn skal selv falle. Det fører til ødeleggelse. Der Guds gjenpart reiser seg vil vi se helbredelse komme gjennom fødselssmertene.

Så. Er vi villige til å omvende oss og reise oss opp? Jesus Kristus ga sitt liv for hele skaperverket, slik at det skal forlikes med Gud og en dag bli helt og fullt gjenopprettet. Da skal Gud selv ta sin bolig hos menneskene. For Guds dom er å sende lyset. Han befaler helbredelse og gjenopprettelse. Han befaler også omvendelse, nettopp fordi han er så god og vil velsigne. Han vil bare det beste.

Tiden er nå!