3. mars 2024

Kjenner du kallet?

Kjenner du kallet i ditt indre? Jeg roper på din ånd som jeg ropte på Adam. Han forsvant inn i mørket. Deg har jeg kalt ut av mørket og inn i lyset. Du skal ikke forbli i mørket. Den Sønnen setter fri, ja den setter han virkelig fri. Slutt å se på smusset på klærne. Ta imot det jeg har gitt deg. Omfavne det og la det virkelig bli din nye identitet. Du er ikke lenger Askepott. Du er prinsessen i mitt rike! Så bli heller ikke ved asken. Endre dine gjerninger. Gjør det som jeg opptar meg av. Tenk nye tanker. La min Ånd vaske deg ren, hver dag. Skjul ikke aske noe sted. Det er over. Kom og bry deg om det jeg bryr meg om. Det brutte og knuste skal bli helt igjen. Slik er min frelse. Utholdenhet er en pris å betale, men det er mer enn verdt det. La ikke synden henge ved lenger. Kast det av deg. Du er en ny skapning. Lev som om du er det!

Din innvielse er viktig. Rystelser kommer. Ja, den er på vei. Jeg holder min hånd over mitt folk. La ikke noe aske bli igjen. Fyll deg med mitt ord. La min Ånd gi deg kraft. Jeg er nådig og kaller alle tilbake til meg. Vær en forløper. Verden har glemt hva det betyr å følge meg. Bring hele ditt liv tilbake under mitt herredømme. Lær igjen å vandre på mine veier. De er ikke lik denne verdens veier. Da skal du igjen kjenne velsignelser komme over ditt liv, for mine løfter holder.

La ikke mørket rundt deg overvelde. Lev i mitt lys. Kom inn i mitt nærvær og lær å vandre på den vei jeg viser deg. Kollapsen må komme fordi så mye ble bygget uten at jeg fikk være med. Du er omgitt av menneskeverk og mørke.

Vil du være med og bygge opp igjen? Jeg skal ikke bare ødelegge. Jeg er også den som bygger opp igjen. Dom må komme, for dette kan ikke vedvare. Frykt ikke renselsen, for den må skje.

Dere mennesker i Norge! Er min gave for stor til å ta imot? Hvorfor leker du fremdeles i asken når jeg har kalt deg til et nytt liv? Skulle ikke jeg kunne rense deg fullstendig? Er det du eller jeg som skal gjøre det? Hvem er det egentlig du setter din lit til? Kanskje er du uverdig, men min gave er likefullt der for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Vend deg om fra alt det gamle. La asken bli igjen. Slutt å vandre på denne verdens veier. Søk meg, tilbe meg, fyll deg med sannhet.

Det jeg gjør vil fødes frem i smerte. Gudsfrykten er borte og mange har vendt seg til andre kilder. Disse er dager da Herrens navn igjen skal bli stort. Den som er utholdende skal få sin lønn. Jeg lengter etter å vandre i nærhet til min skapning. Kom!