15. juni 2024

Våkner menn opp?

Både fra innland og utland kommer det signal om at det skjer noe blant menn mange steder i verden. Har ting kommet så langt at den iboende Gud-likheten begynner å våkne opp?

Noen kommentatorer har beskrevet utviklingen som skremmende, fordi det i deres verdensanskuelse går mot den progressive og grenseløse filosofien som mange underholder.

Hva er det som skjer? Jo, mange steder slutter menn å stemme på progressiv ideologi i politiske valg. Utviklingen hos menn beskrives som en dreining mot det konservative. I Norge har man sett det gjennom spørreundersøkelser hvor visse politiske parti får svært lav støtte blant menn i yrkesaktiv alder.

Et studie som er publisert over utviklingen i Sør Korea, USA, Tyskland og Storbritannia viser blant annet at det ideologiske spriket mellom menn og kvinner vokser, men også at menn tenderer mot det mer konservative. De følger altså ikke det man skulle tro er samfunnstrenden. Noe skjer!

Mange steder rundt i verden stiger det stadig opp inderlig bønn til Herren. I Jesaja ser vi også et løfte fra Gud. «Når fienden kommer som en flod, skal Herrens Ånd drive ham tilbake.» (Jes 59:19b)

Vekkelse kan ha mange ansikt. Mange har talt om en forvandlingsvekkelse, altså at vi snakker om surdeigseffekten. Opplevelser er flotte, men skal vi se noe syltet, eller gjennomsyret, tar det tid og det må bygges, stein på stein. Dette er misjonsbefalingen. Å døpe noen i navnet til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd handler om mer enn et vannbad. Dette badet, eller syltingen, skjer ved Jesu neste ord, «…og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Mt 28:20a)

Skjer det noe blant menn i verden? La oss be konkret for de menn vi kjenner. La oss be for trenden vi ser indikasjon på. Må disse bli ført inn i sannheten og bli satt fri. Menn er en nøkkel i samfunnet. Jesus viste oss tjenerens vei og vi må følge ham. Kong David sa til Salomo, «Nå må du være sterk! Vær en mann!» (1 Kong 2:2)

Å være en mann er å ligne på Gud. Han vil vise oss veien vi skal gå! Alt dette forløses i Jesus Kristus. Gjennom korset åpnes veien til dette nye livet.

Det er tid for å proklamere håp!