18. juli 2024

USA er en delt nasjon

Det er ikke noe nytt i verdens historie at nasjoner splittes opp. Likevel er det alltid smertefullt å se det, nettopp fordi Gud lengter etter forlikelse.

Israels folk gikk også gjennom disse smertefulle erfaringene. Det som skjer, mer enn noe annet er at Guds ord om dom over urettferdighet og mørke skal skje. Spørsmålet er om Guds folk vi reise seg og be Guds vilje på jorden. Israels historie viser oss at Gud dømmer urettferdighet og at det får alvorlige konsekvenser.

Vil det amerikanske folket bøye seg for Gud, omvende seg og be om nåde? Dette er den reelle situasjonen vi ser i dag. Mange mener valget nå er avgjort, men det er nok langt fra tilfelle. Så sent som i år 2000 tok det hele 37 dager før retten fastslo resultatet av valget.

Det fremstår så mange uregelmessigheter som også er godt bevitnet, at valget som nettopp skjedde i USA nok på ingen måte er avgjort. Ser man på de to plattformene folket skulle velge mellom, er de så ulike som det kan bli. Mange har gjort valget til en sak om personer og blitt forledet. Kanskje mer enn noen gang er dette et valg mellom Guds hensikter og mørkets hensikter.

Dermed må vi oppmuntres til å være utholdende i bønn for USA. Nasjonen kjemper for livet og mange vil se til dem for håp. Gud står på de rettferdiges side. Må omvendelse komme til dette folket!