20. mai 2024

Guds rike er usynlig, men …

Vi skal dømmes etter våre gjerninger, står det skrevet i Jesu Kristi åpenbaring, gitt til Johannes. (Åp. 20:12) Ordet som er brukt i den greske teksten er ‘ergon’. Fra dette får vi ord i vår eget språk, som ‘ergonomi’ og ‘ergonomisk’. Det greske ordet betyr først og fremst ‘arbeid’ eller ‘virke’. Det er altså et begrep som innebærer noe manifestert. Når vi forstår det hebraiske tankesettet handler det om helhet og sammenheng.

Det hebraiske ordet ‘shama’ betyr ‘høre’ og ‘adlyde’. Det henger altså sammen. Dette er fordi vi er skapt til å være hele mennesker. Leser vi Jakobs brev understrekes også sammenhengen mellom tro og gjerning. «For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.» (Jakob 2:26)

Fra jødenes gamle skrifter lærer vi mye om Guds evige plan. Det hele handler om at all synd og urettferdighet skal ryddes bort og at alt skal helbredes og gjenopprettes. (Jes 66) Det skal føres tilbake til Guds evige hensikt. Disiplene spurte Jesus om når han ville gjenreise riket for Israel. (Apg 1:6) Hans svar var at det var noe som var helt og fullt i Faderens makt. Da Peter senere talte til jødene i Jerusalem, forkynte han samme budskap som vi leser i 2 Krøn 7:13 og 14. «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at lindrings-tidene kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.» (Apg 3:19-21)

Her knyttes Guds evige hensikt sammen i Peters sterke tale. Ordene ‘gjenreise’ og ‘gjenopprette’ kan belyses gjennom Jesu tjeneste. Han møtte en dag en mann med en vissen hånd. Han sa til mannen: «Rekk hånden ut! Og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen som den andre.» (Matt 12:13) Mannen fikk hånden gjenopprettet, til den tilstand den egentlig skulle være i. Det greske ordet ‘apokathistēmi’ oversettes ‘ble frisk’. Det betyr å føre noe tilbake til sin opprinnelige tilstand, som å nullstille noe. Dette ordet brukes også når disiplene spør Jesus om når riket skulle gjenreises for Israel. Samme ord, da som substantiv, brukes i Peters tale hvor han knytter omvendelse til løftet om gjenopprettelse av alt Gud har talt om gjennom profetene.

Det Jesus gjør gjennom sitt liv og sin lære, sin død og sin oppstandelse, er å ta oppgjør med den virkelige årsaken og roten til alt det onde. Han tar oppgjør i åndsrommet, i vårt indre, i himmelrommet og overfor åndskreftene. Jesus tar oppgjør i det usynlige riket som hersker over alt det synlige. Samtidig proklamerer han at alt hører Gud til og at alt skal føres sammen igjen under Guds herredømme. Han er den evige kongen som setter alt i stand igjen, slik at det kan fungere i helhet til evig tid.

Jesus hadde en våken ånd og kunne se en hel situasjon fra det himmelske perspektivet. Da mennesker snakket sammen så han hjertene. Han så det usynlige. Det handler om å føre Guds nærvær tilbake til det skapte. Det handler om samfunn, kjærlighet og sannhet. Det handler om å lære å vandre på frihetens vei.

Riket er usynlig fordi det er inne i oss. Grunnen til at det er usynlig er fordi vi ikke ser. Når våre øyne åpnes, finner vi ut at det ikke er enten eller, men både og. Derfor sa Jesus: «For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk og dere så til meg. Jeg var i fengsel og dere kom til meg.» (Matt 25:35,36)

Guds rike er allerede iblant oss! «La ditt rike komme. La din vilje skje, på jorden som i himmelen!» Nå er det tid for å gjøre disipler av alle folkeslag og lære dem alt Jesus befalte oss. For han er med oss!