15. juni 2024

Tektonisk plateforskyvning

Har du noen gang erfart at du kan ha relasjoner som virker ganske så fredfulle og harmoniske, helt til noe skjer som eksponerer ulikhetene og uenighetene? Det er da det er viktig å vite hva som er viktig og ikke. De unge mennene som ble kalt av Jesus levde nok i en relativ harmoni i samfunnet, men de skulle oppleve noe helt annet. Hva var det med Jesus som var så polariserende? Tusenvis av jøder gikk til synagogen og kunne på utsiden fremstå ganske like. Så kom denne mannen som hevdet å være Guds egen Sønn. Han provoserte frem noe som var skjult. Jesus klarte å åpenbare hjertets realitet. Da skjedde det. Familier og samfunn ble delt. Jesus sa selv dette dramatiske, at han ikke var kommet for å bringe fred, men sverd. (Matt 10:34) Han skulle sette skille mellom selv de nærmeste relasjoner. Jesus kom for å åpenbare hjertets skatt, menneskets indre. Fra det himmelske perspektiv satte han skillet mellom levende og døde.

I tider med fred eksponeres ikke dette så godt. Når ting blir mer anspent og presset øker kommer mer av vårt indre liv frem. Da finner vi ut om vi vandrer i sannhet eller løgn. Da finner vi ut om vi har lært å elske eller er fanget av frykt. Da åpenbares våre lærere, kilden til våre tanker. Til sist er våre lærere våre åndelige brønner. Det er kilden vi drikker av.

Rystelse handler om at presset økes. Da oppleves kriser og katastrofer. Skriften nevner flere typer, men pest, hunger og krig er velkjente. Sammen med dette kommer også forfølgelse og konflikt med andre ideologier, eller åndskrefter. Materiell humanisme, marxisme, islam og postmodernisme er noen av disse.

Vi kan ikke sammenligne sannheten med noen av disse løgnene. De er av to forskjellige verdener. Felles for løgnene er at de opererer fra utsiden, gjennom mer løgn, bestikkelse, frykt og makt.

Å være av to verdener kan sammenlignes med de tektoniske platene som former jordens overflate. Mellom dem er det skillelinjer. Når spenning bygges opp får man til slutt jordskjelv og plateforskyvning. Da beveger platene seg i forhold til hverandre. Da begynner man å oppdage hvilen plate man selv står på og hvor andre står. Da finner man ut hvem som står sammen og hvem som har andre kilder.

Her er vi i dag. Vi opplever utfordringer, press og rystelse på mange fronter. Vi finner ut hva vi tenker selv. Vi finner ut om det er frykt som styrer oss, eller om sannhet og kjærlighet får råde. Til sist handler alt dette om hvem som er vår kilde. Når vi våkner opp blir det anledning til å erkjenne hvor vi står. For mange må vi også bestemme om vi vil omvende oss eller holde fast i kilden som driver oss ved frykt.

Dermed må vi også erkjenne at det er tid for konsolidering. For noen betyr det at de bringes nærmere sammen, men for andre betyr det at de må slippe relasjoner som en gang opplevdes nære. Jesus kom for å skille. Vi går inn i en tid med både smerte og glede. Vær forberedt på det og vit hva din prioritet er. Vit hva som er viktig og vesentlig.

Jordskjelv er aldri noe vi lengter etter. I det åndelige rom handler det også om eksponering og dom. Ta ikke lett på tiden vi går inn i. Må stor Gudsfrykt være over ditt liv. Ikke la kompromiss få ødelegge ditt hjerte. Det er alvorstid.