21. april 2024

Guds tempel er urent

Jesu renselse av tempelet var profetisk for den renselen som kommer for skaperverket. Før verdens grunnvoll ble lagt hadde Gud laget en plan for helbredelse. Bildene vi ser for oss påvirkes selvfølgelig av ordene vi bruker. Ved å lese Skriften får vi ganske mange inntrykk. Den første profetien er Guds egen. Han sier at slangens hode skal knuses av kvinnens ætt, mens slangen bare får skade for en stund.

Jødene var veldig ivrige ettet å forstå hvordan Jesu liv var forutsagt i de gamle Skriftene. Han ble oppfyllelsen av alle profetiene som pekte mot en evig konge og frelser.

Et av bildene som brukes handler om ekteskapet, det mest nære og intime forholdet. Gud skal ta sitt folk til ekte. Her handler det om relasjonens kjerne.

Et annet bilde som brukes er en sterk kontrast. Da handler det om dom, renselse og straff over urettferdighet. Ondskap skal utryddes og rettferdighet skal forbli.

Mellom disse sterke bildene finner vi en rekke andre. Vennskap, forvaltning, handel, vandring, arv, innhøstning, gjenopprettelse, frigjørelse og flere andre.

Dess mer poetisk eller romantisk bildet er, dess lettere er det kanskje å miste knytningen til hendelser i virkeligheten. Jesus var veldig konkret da han laget seg en svepe og jaget menneskene bort fra tempelplassen. Slikt hørte ikke til i Guds hus. Han førte dom over det som skjedde der.

Jesus var en forløper. Han sa at hans etterfølgere skulle gjøre større ting enn ham. Dermed må vi forvente disse større tingene. Han befalte sine etterfølgere å gjøre disipler av alle folkeslag.

Har dette noe med renselsen av Guds tempel å gjøre? Går vi tilbake til skapelsen blir vi presentert en storslagen tempelinnvielse. Alt gjøres i stand før selve gudebildet innsettes. Skulle vi ikke da forutsette at dette fantastiske verket var som hellig å regne? Gud knyttet det til sin natur og karakter ved å beskrive det som ‘veldig godt’.

Skaperverket var hellig og innvidd. Edens hage ble som et aller helligste sted hvor Guds nærvær var.

Dermed kan det ikke sies å være spekulativt å si at evangeliet om Guds rike handler om å rense og gjennopprette det skapte. De gamle skriftene er svært så klare på dette.

Du og jeg er kalt til å være med og rense Guds tempel. Skaperverket lengtet etter frigjørelse. Den nye pakt er fullbyrdelse av Guds løfter.

Guds dom er å sende lyset. Nå kan vi vandre i det. Elske som Jesus elsket, tal sannhet. Løft opp Guds standard. Gud er hellig. Urettferdighet skal dømmes. Ugresset skal sankes inn. Dommens dag vil komme. Hvem blir bortrykket? Mange vil bli sjokkert.

Forkynn budskapet om Guds evige rike og han som er veien til Faderen, Jesus Kristus. Det er tid for renselse, tid for omvendelse.