18. juli 2024

Kjemp kampen i åndsrommet

I dag er det svært så viktig å vokte tanker og hjerte. Slipp ikke til noe som fører til håpløshet og passivitet. Det er tid for å være aktiv i åndskampen. Ta på Guds fulle rustning og kjemp stadig. Åndens sverd er Guds ord. Skriften forteller oss at dette handler både om det vi kaller ‘logos’ (Heb 4:12) og det vi kaller ‘rhema’ (Ef 6:17). Gud kaller oss inn i en kamp som fordrer nærhet til ham selv og at vi stadig lar hans Ånd virke i oss. Må vi stadig avlegge det gamle mennesket og bli fornyet i vårt indre slik at vi kan stå stødig.

Vokt din tid og ditt samfunn med Gud. Dersom du ikke har lengselen etter stadig samfunn, bygg inn rytmer og disipliner som vil hjelpe deg. La deg stadig vaske av Guds ord. Les Skriften, både stille og høyt. Erklær det som er sant i åndsrommet. Herrens engler er veldige i makt og fullbyrder hans ord, idet de lyder hans ords røst. (Sal 103:20) La stadig bønn, forbønn og tilbedelse stige opp til Herren. Dette er tid for spesiell innvielse. Noen kalles til å endre prioriteter. «Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags.» (2 Tim 2:4)

I den usynlige verden herjer krigen over individer og nasjoner. Du og jeg har en avgjørende betydning for hva som slipper inn der vi er. Vi har alle ulike nivå av autoritet. La oss bruke den og stå som voktere over Guds hensikter. «Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» (Matt 16:19) Dermed må vi også fylles med forståelsen av hva som er Guds hensikt slik at vi kan stå for det som er Guds vilje. Åpenbarings og visdoms ånd skal komme oss til hjelp.

La oss være utholdende. Guds løfter står ved. Vi skal over til den andre siden. Stormen skal stilles, men nå virker den slik at vi må sette all vår lit til Ham. Vi skal over til den andre siden!