21. april 2024

Hva er frelse hvis ikke noe forandres?

Når Jesus blir en ide heller enn en realitet får vi mange underlige konsekvenser. Er Jesus bare en ide så må den befinne seg i sinnet. Er han en realitet så blir han større enn alt. Det er bare med Jesus som ide at vi kan tillate oss å diskutere hvor langt bort fra ham vi kan komme og fremdeles kalle oss kristne.

Hvordan forkynnes evangeliet om Guds rike? Mange av de gamle vekkelsespredikantene brukte ikke engang tid på selve inngangen til Guds rike, eller fødselen. De forkynte synd og nåde og lot Den hellige ånd virke gjennom forkynnelsen. Charles Finney var en av disse.

Har vi gjort evangeliet så filosofisk at vi selv står for hele prosessen? Er det ikke Ånden som skal bære vitne om vår nye fødsel? Å frelses betyr å komme under Guds herredømme. Da skal ikke kjødet og onde krefter herske over oss lenger.

Hvis vi slutter å forkynne Jesus som en realitet, da er hele poenget med evangeliet borte vekk. Det er nettopp forvandlingen han kom for. Han kom for å fri oss fra mørket. Vi må dermed også fri oss selv fra å gjøre Åndens verk. Det er ikke vi som skal overbevise om synd. Dette er Åndens verk. Unge og gamle må erfare det sanne lyset, vekten av syndens fordervelse og befrielsen når Ånden bryter lenkene. Midt i dette finner vi en oppvåkning og en omvendelse, forsakelse av mørkets gjerninger. Korset er også vårt kors.

Hvis vår forkynnelse av evangeliet fører til at mennesker fremdeles blir liggende i søla, da er det ikke Guds evangelium vi forkynner. Han er en realitet. Jesus ga livet sitt for å fri oss fra mørket. Han satt ikke bare sammen med den prostituerte i hennes smerte. Han befalte henne å slutte med synden. Gå bort og synd ikke mer. Slik elsker Gud oss. Han vil velsigne.

I dag diskuteres det ofte hvor mye urenhet og synd som er forenlig med det å kalle seg kristen. Det vitner om at Jesus er en ide, en filosofi, ikke en befriende realitet. Den som virkelig har møtt ham kan ikke igjen reise seg og si «Nei, Herre!»

La oss forkynne det rene evangeliet. La oss også stole på Gud, at han vil gjøre sin del så uendelig mye bedre enn vi kan. Mennesker må bli forløst inn i frelsens realitet, ellers er det vi gir dem verre enn om de aldri hadde fått noe.

«Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» (Joh 8:32) Han kom for å sette fanger fri!