21. april 2024

Vet du alt?

Det er så åpenbart, men mange er ikke det minste interessert i å innse det. Det har blitt en måte å henge ut mennesker som kaller seg troende på. Likevel, vi havner alle, absolutt alle, i samme kategori. Vi har ikke all kunnskap. Vi vil aldri besitte all kunnskap heller. Mange mener at når de sier det tror på vitenskap, så har de plutselig tilgang til all kunnskap. Er det slik? Ikke i det hele tatt.

Alle mennesker på denne jorden går rundt og tror noe. Vi vet ikke alt, og dermed må vi innse at vi i bunn og grunn er troende alle sammen. Mange som mener å stå på vitenskap er villedet. De har bygget sine liv fra deler, informasjon som har blitt samlet opp. Denne informasjonen kan ikke i seg selv bli til et livssyn som holder alt sammen.

Sannheten er den at vi er skapt for å fungere fra paradigme før kunnskap. Vi tror visse ting og setter bitene vi finner inn i det store bildet. Prøv og se selv. De åpneste sinn er ikke de som er imot religion eller har overgitt seg til det som kalles vitenskap. Det er mennesker som er overgitt sannheten som har de åpneste sinn. Grunnen er enkel. Sannhet leder til frihet, mens løgn leder til mørke og slaveri.

Dermed kan vi frimodig utfordre mennesker som mener å stå på noe som er mer solid en troen på en Skaper. En skal ikke stille mange spørsmål før det blir klart at alle går rundt og tror. Det kan være studenten på universitetet som tror på sin professor, eller legen som tror på det han har lært i sine studier. Det kan være politikeren som tror på politisk teori, men aldri har prøvd det ut.

Alle har et forhold til tro, og det er tid for å ta opp denne dialogen, slik at tro kan bli noe vi kan snakke om, uten å bli hånet og utstøtt.

Tro er noe vi daglig relaterer til. Noen har fornektet det, og de trenger å se lyset. Hva med deg?