18. juli 2024

Gideons hær

Når vår ånd blir vekket opp og vi fyller oss med Skriftens budskap kommer vi også inn i en åndskamp. Paulus skrev til efeserne at «… vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» (Ef 6:12) I denne sammenhengen skal vi så ta på Guds fulle rustning, slik at vi kan gjøre motstand og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Det er sterke ord som blir brukt av Paulus. Kampen er brutal, det vet vi. Vi kan ikke ane dybden av ondskap som kommer fra det ytterste mørke. Mennesket er skapt for å leve i lyset, for å vandre i sannhet. Når vi tar på oss Guds fulle rustning er vi istandsatt til ikke bare å forsvare oss, men også å ‘bli stående, etter å ha overvunnet alt.’ (Ef 6:13b) Dette er sant fordi Jesus har seiret og overvunnet alt. I ham har vi del i denne himmelske realiteten. Samtidig må vi også innse at vi faktisk må inn i kampen. Hele Guds rustning er av himmelsk art og kvalitet. I bildene som brukes er selve rustningen ikke av denne verden. Det handler altså om vår nye identitet.

Rustningen er noe vi må ta på oss, og vokte. Årvåkenhet er noe som må være et kjennetegn på Jesu etterfølgere. Det handler om å kjenne Guds sanne lære og å være i stand til å skille åndene, slik at vi ikke forføres.

Dermed må vi, selv om vår holdning skal være som et barn, også jage etter vekst og modenhet. Først må vår kjærlighet være ren, dernest skal vi vokse i all innsikt og forstand. Dette handler om at det lyset som dømmer verden skal stadig øke. (Joh 3:19) Nå er Jesu etterfølgere satt til å være dette lyset. Det kan vi kun være når vi er fullstendig korsfestet og overgitt ham. Bare i Jesus finner vi vårt nye liv, ikke noe annet sted. Han er den som holder legemet sammen.

Overgivelsen til Jesus er hele nøkkelen. Dermed står dette korset midt i Guds hensikt. Korset sikrer at det urene ikke får vokse i Guds rike. Det rensker bort alt ugress fordi det er et oppgjør som skjer dypt i vårt indre. Da blir selve roten fjernet. Når vi så står i Guds lys, kan vi vokse i forståelse og innsikt i alt som gjelder Guds rike. Sannhet, rettferdighet, fred og tro er uforståelige som utrustning og våpen når man er i mørket. Når vi står i lyset, blir disse det vi trenger for å seire. Da har vi tro til en som er så mye større enn oss.

Det skjer en renselse i dag hvor mange går gjennom prøvelser hvor nettopp rustningen gjøres klar. Om du er en av disse og føler at du er den eneste som er igjen, vit at Gud er trofast og vil føre deg inn i sin hensikt. Gud kan gjøre så inderlig mye mer gjennom få som er helt overgitt ham, enn mange som er fylt av blandet lære.

Vi har vandret langt fra Guds veier og tatt til oss fra læren til avguder. Skal vi ha en forvandlingsvekkelse, som rører både ånd og tanke, må vi forvente at det tar tid å lære Guds vei.

Som med Gideons hær må vi også gjennom en renselse. Vårt ansvar er å ovegi oss helt og fullt til Gud. Denne overgivelsen ble for Gideons hær inngangen til en salvelse, hvor all deres utrustning, også i det naturlige, ble velsignet.

La oss ha tro til at Gud kan gjøre så uendelig mye mer! Han har satt seg fore å frelse hele skaperverket! Det skal utfries og kles i helt nye klær!