20. mai 2024

Er frykt din Goliat?

Vi vokser alle opp med styrker og svakheter. For mange får styrkene stor plass, hvor de vokser opp og blir forløst. Andre opplever at svakhetene får vokse så store at de overtar. Dette kan være så mangt, men smerter av ulike typer bor her. Dette handler også om hva som blir kultivert i våre liv.

Adam og Eva ble prøvd og fristet i hagen. De gjorde feil valg og introduserte synden til det skapte. Noah var etter deg Gud selv sa en som gikk gjennom prøvelser, men ble funnet rettferdig. Abraham fikk en prøve da Gud ba ham ofre sin sønn Isak. Gjennom Skriften ser vi mange situasjoner hvor det som var kultivert ble prøvd.

Noen ganger blir vi også konfrontert med det som bor i vårt indre. Det kan være daglige ting, eller monumentale ting. Det som er viktig er at vi bruker muligheten til å bygge noe som vil vare og være sterkt. Det eneste fundamentet vi kan bygge noe evig på er Jesus Kristus.

Dermed har vi en dynamikk hvor vi selv kan avgjøre hva som skal seire. Går vi til Gud har Han lovt oss alt som trengs for et helt og helbredet liv. Går vi til død og ødeleggelse er veien til fordervelse kort.

Bruk anledningen til å legge av deg det som er dødt og søke Guds rike og hans rettferdighet først. Kultiver nærhet til Gud. Studer Skriften og responder der det kaller til handling.

Dersom frykt har blitt en kjempe som står foran deg og holder deg fanget, er der fremdeles håp. Kanskje føler du deg handlingslammet og ute av stand til å gjøre det som er rett. Kanskje tar du beslutninger som konstant er motivert av frykt. Leser du nyheter og blir redd? Det er det tegn på at du mangler substans til å stå, men det trenger ikke være slutten.

Da Gud sendte sin sønn til jorden var det nettopp for at alt skulle bli gjort helt igjen. Det gjelder deg og hele skaperverket. Du har anledning til å vende deg til Jesus i dag. Han står klar, med armene utstrakt mot deg, for å frelse deg ut av mørket.

Dersom du sliter med frykt, er måten du tar et steg mot kjempen, å gjøre det i Jesus. Det er i hans kraft du skal seire.

Frykt trenger ikke være din herre. Gjør Jesus til Herre og du skal kjenne liv strømme gjennom deg, evig liv.