18. juli 2024

Du må friskmelde deg selv

Den største utfordringen med situasjonen hele verden har vært i de siste ukene er frykt og usikkerhet. Samtidig har vi fått en ny utfordring når det gjelder det mellommeneskelige fordi saken angår oss alle. Ser vi på statistikk så er de aller fleste i verdens nasjoner ikke rammet av Coronaviruset. Det betyr ikke at vi skal være naive, men det betyr også at vi ikke har vært i overhengende fare. Den responsen som myndighetene har pålagt folket burde egentlig være innlært på individnivå, slik at lovgivning burde være unødvendig. Det er grunn til å tenke gjennom hvilket samfunn vi ønsker oss, om alle skal være avhengige av få mennesker som til en viss grad fungerer som lovgiver, dommer og utøvende makt, eller om vi skal bevare et samfunn hvor individets ansvar og frihet settes høyt. Historien vitner klart om hvilke samfunn som fungerer best.

Mest sannsynlig vil det ta lang tid før noen på høyt nivå går ut og sier at det norske samfunnet er friskmeldt, fordi det er mange usikre faktorer i det vi går gjennom. Da skjer det lett en stigmatisering hvor visse ting er greit, mens andre er det ikke. Ta for eksempel den norske komfortsonen, som i internasjonal sammenheng er ganske så stor. Hva ligger bak dette? Kommer vi ubevisst til å bli enda mer ukomfortable med at andre kommer for nære? Skaper det større avstand i vårt eget folk, og gjør det oss enda mer åpne for totalitær tanke hvor vi ønsker at alle rundt oss skal kontrolleres?

Dersom Norge skal ha en positiv utvikling fremover må vi alle ta ansvar i våre sosiale sammenhenger. Jo, vi skal vise respekt og bruke visdom, men dagen kommer da noen må friskmelde deg, ellers går vi inn i en dødsspiral av evig sykdom og mistenksomhet.

Med jevne mellomrom opplever verden det vi har sett nå. Sykdom blusser opp et sted og vi frykter det verste. Dessverre har media vært med å nære opp under frykt og usikkerhet med mange dommedagsprofetier. Igjen, det er visdom i å utdanne hele det norske folket i håndteringen av slikt, ikke bare gjøre alle avhengige av myndigheter som selv, i henhold til mediareportasjer, selv styres av frykt. Hvor smart er dette? Å sitte med makt samtidig som en styres av frykt er en livsfarlig kombinasjon. Vi skulle forvente mer visdom enn frykt fra lederskap som sitter med makt.

Når alt kommer til alt må du altså friskmelde deg selv og begynne å leve igjen. Da må en del tankesett bevisst brytes og erstattes med det du mener er den beste veien å gå. Ellers blir Norge et kaldt og følelsesløst samfunn. Barn vokser opp og tenker det er ingen forskjell mellom mennesker og maskiner, så hvorfor ikke få flere maskiner (roboter)?

Nå trenger vi å forberede oss på å bringe varmen i det Norske samfunnet tilbake. Nestekjærlighet må igjen kunne vises ved nærhet og tjeneste. Norge er vår nasjon og det er vårt ansvar å skape morgendagens samfunn. Et kaldere samfunn blir et mer sårbart samfunn. Vi er kjent for å være et dugnadsfolk. Samhold er noe vi må verdsette.

Vær bevisst hvert et steg du tar i dagene framover. La ikke frykt og usikkerhet få seire. Når tiden er moden må du huske å friskmelde deg selv!